Lịch trực khoa tuần từ 10/ 3 đến 14/ 3/ 2014

Thực hiện Thông báo số: 43/TB-CĐSL ngày 28/02/2014 của trường Cao đẳng Sơn La về việc thực hiện nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, viên chức trong thi hành công vụ. Đơn vị khoa Lý luận chính trị,xây dựng Kế hoạch ttrực đơn vị tuần từ 10/ 3 đến 14/ 3/ 2014 như sau:

TT

Ngày trực

Họ tên GV trực

Chức vụ

Ghi chú

1

Thứ 2

10/ 3/ 2014

Phạm Xuân Thu

P.Trưởng khoa

2

Thứ 3

11/ 3/ 2014

1. Đặng Văn Cường

2. Nguyễn Thị Lan

Trưởng khoa

Trưởng môn

3

Thứ 4

12/ 3/ 2014

Đặng Văn Cường

Trưởng khoa

4

Thứ 5

13/ 3/ 2014

1. Phạm Xuân Thu

2. Trương T.X.Hương

P.Trưởng khoa

P.Trưởng môn

5

Thứ 6

14/ 3/ 2014

1. Đặng Văn Cường

2. Phạm Xuân Thu

Trưởng khoa

P.Trưởng khoa

Ghi chú: Điện thoại liên hệ khi cần:

1. Đ/c Đặng Văn Cường: 0916.136.012

2. Đ/c Phạm Xuân Thu: 0976.774.177

3. Đ/c Nguyễn Thị Lan: 0915.409.595

4. Đ/c Trương T.Xuân Hương: 0983.127.085

 

Hoặc liên hệ với trợ lý khoa: Đ/c Lê T.Thúy Hiền: 0987.033.186


 
free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter