THÔNG BÁO LỊCH THI VẤN ĐÁP HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Theo kế hoạch chuyên môn, đề cương chi tiết của Tổ xây dựng, đã được phê duyệt và thực hiện đối với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, dành cho khối Cao đẳng Chính quy K49 – Khối Nông lâm – Kỹ thuật, học kỳ I, năm học 2013 – 2014, hình thức kiểm tra kết thúc học phần là: Thi vấn đáp

Tổ thực hiện phân công phòng hỏi thi như sau:

Ngày thi

Mã lớp

Lớp ưu tiên

Giảng viên dạy

Địa điểm

Ghi chú

Ngày 28/ 12/ 2013

1649126026

Lâm nghiệp K49

Lê T.Thúy Hiền

P.205 – B

1649127014

Khuyến nông K49

Cầm Thị Dưng

P.204 - B

1649129020

CNKT MT K49

Trần Thị Ánh Nguyệt

P.207 - B

1649128014

CNKT Điện K49

Trương T.Xuân Hương

P.208 - B

 
free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter