LỊCH THI VẤN ĐÁP HP NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn; đề cương chi tiết của Tổ Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin xây dựng dành cho khối Cao đẳng chính quy K49, HK II năm học 2012 - 2013;

Căn cứ vào đề xuất của Tổ bộ môn đã được Khoa Lý luận chính trị và Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng xác nhận

Tổ bộ môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin xin thông báo về thời gian và địa điểm thi vấn đáp như sau:

Thời gian

Mã lớp

Lớp ưu tiên

Địa điểm

Ghi chú

Ngày 22/ 6/ 2013

- Sáng từ 7h30

- Chiều từ 13h30

1649115007

Khoa học thư viện K49

P.102 – B

1649118007

Quản trị văn phòng K49

P.103 - B

Phòng thi dự phòng: P.201 – B

1649119007

Kế toán K49

P.101 - B

* Lưu ý, do P.thi 103 - B có thể có lớp Bồi dưỡng NVSP nghề sử dụng nên đối với lớp độc lập 1649118007 sẽ chuyển sang phòng thi dự phòng là P.201 - B

 
free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter