KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2020 CHO ĐỘI NGŨ CBQL, GV MÔN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Kế hoạch số 149/KH-CĐSL về việc Bồi dưỡng chính trị hè 2020 cho Cán bộ quản lý, giảng viên môn giáo dục chính trị.

 

 

 

kh149-1

kh149-2

kh149-3

 
free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter