Thông báo số 46 về việc tiếp tục cho HSSV nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19Căn cứ tình hình thực tế  dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe cho CBGV, HSSV, Trường Cao đẳng Sơn La thông báo điều chỉnh thời gian cụ thể như sau: HSSV nghỉ học, nghỉ thực hành, thực tập từ ngày 13/03/2020 cho đến khi nhà trường có thông báo tiếp theo.

 
free pokerfree poker

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter