LỊCH TRỰC BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Để thuận tiện trong việc giải quyết các công việc của khoa và nhà trường, BCN khoa LLCT xin thông báo Lịch trực khoa

Khi cần, xin liên hệ cụ thể với: Trưởng khoa: 0916.136.012; Trưởng môn TTHCM: 0915.409.595; Trưởng môn ĐLCMCĐCSVN: 0976.774.177; Trưởng môn NLCBCCNMLN: 0983.127.085; Trợ lý khoa: 0976.248.860; Kiểm soát ISO: 0985.274.584

 

LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO KHOA THÁNG 2 NĂM 2014

Tuần thứ nhất

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

3/2

Thứ 3

4/2

Thứ 4

5/2

Thứ 5

6/2

Thứ 6

7/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Tuần thứ hai

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

10/2

Thứ 3

11/2

Thứ 4

12/2

Thứ 5

13/2

Thứ 6

14/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

H

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

LL

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Tuần thứ ba

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

17/2

Thứ 3

18/2

Thứ 4

19/2

Thứ 5

20/2

Thứ 6

21/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

H

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

LL

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

LL

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Tuần thứ Tư

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

24/2

Thứ 3

25/2

Thứ 4

26/2

Thứ 5

27/2

Thứ 6

28/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

H

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

LL

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X


 
THÔNG TIN TUYỂN SINH 2013 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 

 

Read more...
 
TUYỂN SINH NĂM 2013: ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Trường Cao đẳng Sơn La dự kiến ngoài những ngành đào tạo  vẫn tuyển sinh từ năm trước, năm 2013 trường tiếp tục tuyển sinh ngành sư phạm Giáo dục công dân. Chi tiết cụ thể:

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, Đạo đức hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS.

2.  Mô tả công việc 

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) môn Mỹ thuật, Giáo dục Công dân, Đạo đức hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức giờ học trên lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp đúng yêu cầu, phát huy được tính tích cực của học sinh và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi;

- Kiểm tra đánh giá

+ Soạn các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh.

+ Tổ chức, thực hiện việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh chính xác, mang tính giáo dục và đúng  quy định;

+ Tham gia dự giờ, nhận xét, đánh giá bài dạy đối với đồng nghiệp;

+ Lưu trữ an toàn hồ sơ của cá nhân.

 

Read more...
 
Giới thiệu về Khoa Giáo dục Đại Cương

*) Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Department of General Education

*) Địa chỉ liên hệ:

Phòng 310 - Nhà H - Trường Cao đẳng Sơn  La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - TP Sơn La - Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 022.3.874.490

Khoa Giáo dục Đại cương, Trường Cao đẳng Sơn La được thành lập theo Quyết định số 318/QĐ-CĐSL ngày 16/6/2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc kiện toàn các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Sơn La. Tiền thân được thành lập từ Khoa Lý luận – Chính trị, Khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Tâm lý. Mặc dù là một khoa mới thành lập, song CBGV khoa Giáo dục Đại cương luôn nỗ lực phấn đấu đóng góp cho sự nghiêp đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La nói chung và Giáo dục Đại cương nói riêng.

Khoa Giáo dục Đai cương có nhiệm vụ:

- Đào tạo 03 chuyên ngành gồm Tiếng Anh, SP Tiếng Anh và SP Giáo dục công dân trình độ Cao đẳng chính quy nhằm đào tạo ra những giáo viên đảm bảo đủ kiến thức, trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ giảng dạy; bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng yêu cầu công việc trong thời đại mới; có khả năng học hỏi, hội nhập khu vực và quốc tế.

- Giảng dạy các học phần Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tâm lý giáo dục cho các chuyên ngành đào tọa trong toàn trường.

- Phối hợp với phòng TCCB, Phòng CTHSSV tổ chức cho cán bộ, viên chức HSSV học tập nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh

Theo Quyết định số 319/QĐ-CĐSL ngày 16/06/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc thành lập các tổ, bộ môn thuộc các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sơn La, Khoa Giáo dục Đại cương có 03 bộ môn gồm Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Lý luận – Chính trị và Bộ môn Tâm lý – Giáo dục – Đoàn đội. Đội ngũ CBVC gồm 32 đồng chí, trong đó có 21 Thạc sĩ, 11 cử nhân đại học. Đội ngũ CBGV của khoa luôn năng động, nhiệt tình, sáng tạo và luôn có ý thức học hỏi, trau dồi chuyên môn, nâng cao trình độ nhằm nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng yêu cầu xã hội.

 

 


Page 11 of 11
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

We have 41 guests online

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter