THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC NGHỀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC NGHỀ NĂM 2013

1. Nghề và trình độ đào tạo

TT

Tên nghề

Mã nghề

Quy mô

Trình độ

  1

   Kế toán doanh nghiệp

   50340301

   50

   Cao đẳng nghề

   40340301

   35

   Trung cấp nghề

    2

     Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

     50480101

     50

     Cao đẳng nghề

     40480101

     35

     Trung cấp nghề

      3

       Văn thư hành chính

       50320303

       50

       Cao đẳng nghề

       40320303

       35

       Trung cấp nghề

        4

         Công tác xã hội

         50760101

         50

         Cao đẳng nghề

         40760101

         35

         Trung cấp nghề

          5

           Quản trị khách sạn

           50810207

           50

           Cao đẳng nghề

           40810207

           35

           Trung cấp nghề

            6

             Hướng dẫn du lịch

             50810101

             50

             Cao đẳng nghề

             40810101

             35

             Trung cấp nghề

              7

               Vận hành điện trong nhà máy điện

               50510325

               50

               Cao đẳng nghề

               40510325

               35

               Trung cấp nghề

               8

               Trồng rau an toàn

               50

               Sơ cấp nghề

               9

               Trồng ngô

               50

               Sơ cấp nghề

                10

                 Trồng cà phê

                 50

                 Sơ cấp nghề

                  11

                   Trồng chè

                   50

                   Sơ cấp nghề

                    12

                     Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su

                     50

                     Sơ cấp nghề

                      13

                       Trồng và khai thác một số loài cây dưới tán rừng

                       50

                       Sơ cấp nghề

                        14

                         Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò

                         50

                         Sơ cấp nghề

                          15

                           Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn

                           50

                           Sơ cấp nghề

                            16

                             Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

                             50

                             Sơ cấp nghề

                              17

                               Nuôi ong mật

                               50

                               Sơ cấp nghề

                                

                               Read more...
                                
                               TB điều chỉnh phòng thi vấn đáp HP Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

                               Do ngày 22/ 6/ 2012, một số phòng học tầng 1 nhà B được sử dụng cho lớp học Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, nên để đảm bảo trật tự Tổ Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lêniin thông việc điều chỉnh phòng hỏi thi vấn đáp đối với HP Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin như sau:

                               Ngày thi

                               Mã lớp

                               Lớp ưu tiên

                               Địa điểm

                               Ngày 22/ 6/ 2013

                               Sáng: từ 7h30

                               Chiều: Từ 13h30

                               1649115007

                               Khoa học thư viện K49

                               P.204 - B

                               1649118007

                               Quản trị văn phòng K49

                               P.205 - B

                               1649119007

                               Kế toán K49

                               P.207 - B

                                
                               LỊCH THI VẤN ĐÁP HP NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

                               Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn; đề cương chi tiết của Tổ Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin xây dựng dành cho khối Cao đẳng chính quy K49, HK II năm học 2012 - 2013;

                               Căn cứ vào đề xuất của Tổ bộ môn đã được Khoa Lý luận chính trị và Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng xác nhận

                               Tổ bộ môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin xin thông báo về thời gian và địa điểm thi vấn đáp như sau:

                               Thời gian

                               Mã lớp

                               Lớp ưu tiên

                               Địa điểm

                               Ghi chú

                               Ngày 22/ 6/ 2013

                               - Sáng từ 7h30

                               - Chiều từ 13h30

                               1649115007

                               Khoa học thư viện K49

                               P.102 – B

                               1649118007

                               Quản trị văn phòng K49

                               P.103 - B

                               Phòng thi dự phòng: P.201 – B

                               1649119007

                               Kế toán K49

                               P.101 - B

                               * Lưu ý, do P.thi 103 - B có thể có lớp Bồi dưỡng NVSP nghề sử dụng nên đối với lớp độc lập 1649118007 sẽ chuyển sang phòng thi dự phòng là P.201 - B

                                
                               TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN CHÍNH TRỊ NĂM 2013

                                

                               GV: Trương Thị Xuân Hương

                                

                               Từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 8 năm 2013, thực hiện Công văn số 3838/BGDĐT-VP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị cho giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng, đội ngũ cốt cán (Trưởng khoa, các Trưởng bộ môn) của Khoa Lý luận chính trị đã tham dự lớp tập huấn tại TX. Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An. Tại đây, các giảng viên đã được nghe báo cáo các chuyên đề: Triển khai luật giáo dục Đại học; Nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết và kết luận của Hội Nghị Trung ương 6,7 (khóa XI); Tình hình kinh tế xã hội sau nửa nhiệm kỳ  Đại hội XI của Đảng; Một số kết quả nghiên cứu bước đầu của Hội đồng lý luận Trung ương sau Đại hội XI đến nay; nội dung sau khi tiếp thu ý kiến của nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và góp ý nội dung giáo trình các môn Lý luận chính...

                                Qua lớp tập huấn, đội ngũ cốt cán Khoa Lý luận Chính trị được cập nhật những kiến thức thời sự quan trọng. Sau đợt tập huấn, các đồng chí đã triển khai nội dung đã tiếp thu tới toàn thể đội ngũ giảng viên trong Khoa, để các giảng viên bổ sung những nội dung kiến thức mới cho bài giảng, góp phần làm cho nội dung bài giảng ngày càng phong phú, hấp dẫn và gắn với thực tiễn hơn.

                                


                               Page 11 of 13
                               free pokerfree poker

                               Đang trực tuyến

                               We have 8 guests online

                               ĐOÀN TN & HỘI SV

                               Flag Counter