TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN CHÍNH TRỊ NĂM 2013

 

GV: Trương Thị Xuân Hương

 

Từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 8 năm 2013, thực hiện Công văn số 3838/BGDĐT-VP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị cho giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng, đội ngũ cốt cán (Trưởng khoa, các Trưởng bộ môn) của Khoa Lý luận chính trị đã tham dự lớp tập huấn tại TX. Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An. Tại đây, các giảng viên đã được nghe báo cáo các chuyên đề: Triển khai luật giáo dục Đại học; Nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết và kết luận của Hội Nghị Trung ương 6,7 (khóa XI); Tình hình kinh tế xã hội sau nửa nhiệm kỳ  Đại hội XI của Đảng; Một số kết quả nghiên cứu bước đầu của Hội đồng lý luận Trung ương sau Đại hội XI đến nay; nội dung sau khi tiếp thu ý kiến của nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và góp ý nội dung giáo trình các môn Lý luận chính...

 Qua lớp tập huấn, đội ngũ cốt cán Khoa Lý luận Chính trị được cập nhật những kiến thức thời sự quan trọng. Sau đợt tập huấn, các đồng chí đã triển khai nội dung đã tiếp thu tới toàn thể đội ngũ giảng viên trong Khoa, để các giảng viên bổ sung những nội dung kiến thức mới cho bài giảng, góp phần làm cho nội dung bài giảng ngày càng phong phú, hấp dẫn và gắn với thực tiễn hơn.

 
Danh sách thí sinh trúng tuyển CĐSL 2013

Xin xem danh sách các thí sinh trúng tuyển Cao đẳng năm 2013 trong file đính kèm:


 
LỊCH TRỰC BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Để thuận tiện trong việc giải quyết các công việc của khoa và nhà trường, BCN khoa LLCT xin thông báo Lịch trực khoa

Khi cần, xin liên hệ cụ thể với: Trưởng khoa: 0916.136.012; Trưởng môn TTHCM: 0915.409.595; Trưởng môn ĐLCMCĐCSVN: 0976.774.177; Trưởng môn NLCBCCNMLN: 0983.127.085; Trợ lý khoa: 0976.248.860; Kiểm soát ISO: 0985.274.584

 

LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO KHOA THÁNG 2 NĂM 2014

Tuần thứ nhất

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

3/2

Thứ 3

4/2

Thứ 4

5/2

Thứ 5

6/2

Thứ 6

7/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Tuần thứ hai

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

10/2

Thứ 3

11/2

Thứ 4

12/2

Thứ 5

13/2

Thứ 6

14/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

H

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

LL

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Tuần thứ ba

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

17/2

Thứ 3

18/2

Thứ 4

19/2

Thứ 5

20/2

Thứ 6

21/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

H

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

LL

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

LL

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Tuần thứ Tư

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

24/2

Thứ 3

25/2

Thứ 4

26/2

Thứ 5

27/2

Thứ 6

28/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

H

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

LL

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X


 
THÔNG TIN TUYỂN SINH 2013 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 

 

Read more...
 


Page 9 of 10
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

We have 12 guests online

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter