THÔNG TIN TUYỂN SINH 2013 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 

 

Read more...
 
TUYỂN SINH NĂM 2013: ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Trường Cao đẳng Sơn La dự kiến ngoài những ngành đào tạo  vẫn tuyển sinh từ năm trước, năm 2013 trường tiếp tục tuyển sinh ngành sư phạm Giáo dục công dân. Chi tiết cụ thể:

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, Đạo đức hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS.

2.  Mô tả công việc 

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) môn Mỹ thuật, Giáo dục Công dân, Đạo đức hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức giờ học trên lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp đúng yêu cầu, phát huy được tính tích cực của học sinh và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi;

- Kiểm tra đánh giá

+ Soạn các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh.

+ Tổ chức, thực hiện việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh chính xác, mang tính giáo dục và đúng  quy định;

+ Tham gia dự giờ, nhận xét, đánh giá bài dạy đối với đồng nghiệp;

+ Lưu trữ an toàn hồ sơ của cá nhân.

 

Read more...
 


Page 8 of 8
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

We have 15 guests online

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter