Danh sách thí sinh trúng tuyển CĐSL 2013

Xin xem danh sách các thí sinh trúng tuyển Cao đẳng năm 2013 trong file đính kèm:


 
LỊCH TRỰC BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Để thuận tiện trong việc giải quyết các công việc của khoa và nhà trường, BCN khoa LLCT xin thông báo Lịch trực khoa

Khi cần, xin liên hệ cụ thể với: Trưởng khoa: 0916.136.012; Trưởng môn TTHCM: 0915.409.595; Trưởng môn ĐLCMCĐCSVN: 0976.774.177; Trưởng môn NLCBCCNMLN: 0983.127.085; Trợ lý khoa: 0976.248.860; Kiểm soát ISO: 0985.274.584

 

LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO KHOA THÁNG 2 NĂM 2014

Tuần thứ nhất

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

3/2

Thứ 3

4/2

Thứ 4

5/2

Thứ 5

6/2

Thứ 6

7/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

NT

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

NT

Tuần thứ hai

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

10/2

Thứ 3

11/2

Thứ 4

12/2

Thứ 5

13/2

Thứ 6

14/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

H

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

LL

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Tuần thứ ba

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

17/2

Thứ 3

18/2

Thứ 4

19/2

Thứ 5

20/2

Thứ 6

21/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

H

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

LL

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

LL

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Tuần thứ Tư

TT

Học và tên

Chức vụ

Thứ 2

24/2

Thứ 3

25/2

Thứ 4

26/2

Thứ 5

27/2

Thứ 6

28/2

Ghi chú

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

2

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

H

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

3

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

4

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

LL

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

5

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Phạm Xuân

Thu

P. Trưởng khoa

X

6

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X

Đặng Văn

Cường

Trưởng khoa

X


 
THÔNG TIN TUYỂN SINH 2013 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 

 

Read more...
 
TUYỂN SINH NĂM 2013: ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Trường Cao đẳng Sơn La dự kiến ngoài những ngành đào tạo  vẫn tuyển sinh từ năm trước, năm 2013 trường tiếp tục tuyển sinh ngành sư phạm Giáo dục công dân. Chi tiết cụ thể:

1. Đối tượng đào tạo: Đào tạo thành giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, Đạo đức hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS.

2.  Mô tả công việc 

- Giảng dạy

+ Lập kế hoạch dạy học (năm, tháng, tuần);

+ Soạn giáo án (kế hoạch bài học) môn Mỹ thuật, Giáo dục Công dân, Đạo đức hoặc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp bậc THCS đúng yêu cầu và theo hướng thiết kế các hoạt động của học sinh;

+ Tổ chức giờ học trên lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp đúng yêu cầu, phát huy được tính tích cực của học sinh và phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi;

- Kiểm tra đánh giá

+ Soạn các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh.

+ Tổ chức, thực hiện việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh chính xác, mang tính giáo dục và đúng  quy định;

+ Tham gia dự giờ, nhận xét, đánh giá bài dạy đối với đồng nghiệp;

+ Lưu trữ an toàn hồ sơ của cá nhân.

 

Read more...
 


Page 5 of 5
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

We have 5 guests online

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter