Kết quả thực hiện chương trình Thanh niên “Ánh sáng bản làng”

Kết quả thực hiện chương trình Thanh niên “Ánh sáng bản làng” – Phối hợp cùng Thành đoàn Sơn La


Căn cứ Kế hoạch số Số: 50 - KH/ĐTN ngày 24 tháng 7 năm 2014 của BTV Thành đoàn Sơn La về việc tuyên truyền, vận động, triển khai chương trình “Ánh sang bản làng”, thực hiện theo chương trình hệ thống ánh sang ban đêm tại các tổ, bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bản tỉnh Sơn La.

 

Thực hiện kế hoạch số 01/KH – LLCT của Chi đoàn Lý luận chính trị về hoạt động đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015 của chi đoàn.

Read more...
 
Thực tế phổ thông

Thực hiện kế hoạch thực tế phổ thông nhằm trang bị cho Sinh viên năm thứ hai hành trang nghề nghiệp cho đợt thực tập lần thứ nhất cũng như cả khóa học. Để các em học tập, vận dụng phương pháp và kỹ năng nghề nghiệp sau này.

Read more...
 
Lịch trực khoa tuần từ 10/ 3 đến 14/ 3/ 2014

Thực hiện Thông báo số: 43/TB-CĐSL ngày 28/02/2014 của trường Cao đẳng Sơn La về việc thực hiện nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, viên chức trong thi hành công vụ. Đơn vị khoa Lý luận chính trị,xây dựng Kế hoạch ttrực đơn vị tuần từ 10/ 3 đến 14/ 3/ 2014 như sau:

TT

Ngày trực

Họ tên GV trực

Chức vụ

Ghi chú

1

Thứ 2

10/ 3/ 2014

Phạm Xuân Thu

P.Trưởng khoa

2

Thứ 3

11/ 3/ 2014

1. Đặng Văn Cường

2. Nguyễn Thị Lan

Trưởng khoa

Trưởng môn

3

Thứ 4

12/ 3/ 2014

Đặng Văn Cường

Trưởng khoa

4

Thứ 5

13/ 3/ 2014

1. Phạm Xuân Thu

2. Trương T.X.Hương

P.Trưởng khoa

P.Trưởng môn

5

Thứ 6

14/ 3/ 2014

1. Đặng Văn Cường

2. Phạm Xuân Thu

Trưởng khoa

P.Trưởng khoa

Ghi chú: Điện thoại liên hệ khi cần:

1. Đ/c Đặng Văn Cường: 0916.136.012

2. Đ/c Phạm Xuân Thu: 0976.774.177

3. Đ/c Nguyễn Thị Lan: 0915.409.595

4. Đ/c Trương T.Xuân Hương: 0983.127.085

 

Hoặc liên hệ với trợ lý khoa: Đ/c Lê T.Thúy Hiền: 0987.033.186


 
THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI VẤN ĐÁP MÔN NGUYÊN LÝ KHỐI K50 – SƯ PHẠM

Theo kế hoạch chuyên môn, đề cương chi tiết của Tổ xây dựng, đã được phê duyệt và thực hiện đối với môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, dành cho các lớp Cao đẳng Chính quy K50 – Khối Sư phạm, học kỳ I, năm học 2013 – 2014, hình thức kiểm tra kết thúc học phần là: Thi vấn đáp

Bộ môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin thông báo thời gian, địa điểm hỏi thi như sau:

Ngày thi

Mã lớp

Lớp ưu tiên

Giảng viên dạy

Địa điểm

16/ 01/ 2014

(Thứ 5)

1650130002

SP GDCD K50

Trần Thị Toanh

P.201 – B5

1650103003

SP Ngữ văn K50

Đặng Văn Cường

P.203 – B5

1650133004

SP Âm nhạc K50

Trần Thị Ánh Nguyệt

P.303 – B5

1650105006

GD Tiểu học K50A

Lê Thị Thúy Hiền

P.305 – B5

18/ 01/ 2014

(Thứ bảy)

1650105008

GD Tiểu học K50C

Bùi Mai Huế

P.201 – B

1650101002

SP Toán học K50

Trương T.Xuân Hương

P.202 – B

1650102003

SP Sinh học K50

Cầm Thị Dưng

P.203 – B

1650106005

GD Mầm non K50A

Vũ Duy Tuy

P.204 - B

* Lưu ý:         Buổi sáng bắt đầu thi từ 7h30p

 

Buổi chiều từ 13h30p

 


Page 5 of 8
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

We have 4 guests online

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter