Thông báo về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

 
Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19

 

Read more...
 
Thông báo số 46 về việc tiếp tục cho HSSV nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19


Căn cứ tình hình thực tế  dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe cho CBGV, HSSV, Trường Cao đẳng Sơn La thông báo điều chỉnh thời gian cụ thể như sau: HSSV nghỉ học, nghỉ thực hành, thực tập từ ngày 13/03/2020 cho đến khi nhà trường có thông báo tiếp theo.

 
Thông báo về việc tiếp tục cho HSSV nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

Căn cứ tình hình thực tế  dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và đảm bảo sức khỏe cho CBGV, HSSV, Trường Cao đẳng Sơn La thông báo điều chỉnh thời gian cụ thể như sau: HSSV nghỉ học, nghỉ thực hành, thực tập từ ngày 02/03/2020 cho đến khi nhà trường có thông báo tiếp theo

 


Page 4 of 14
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

We have 5 guests online

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter