Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Các quy định tổ chức khảo thí

Để phục vụ cho công tác khảo thi và phục vụ cho các tân sinh viên mới vào trường tìm hiểu các quy định về thi và điểm. Phòng KT&ĐBCL đưa lên trang Web của phòng các quy định, quy chế để giảng viên, sinh viên tham khảo.