Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Năm học: 2012 - 2013

Theo Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp ngày 05 tháng 3 năm 2012của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 8270/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên trung cấp chuyên nghiệp ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, trường cao đẳng Sơn La đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá các giáo viên trực tiếp giảng dạy khối lớp Trung cấp chuyên nghiệp, chi tiết xem tập tin định kèm.

Attachments:
Download this file (Bao cao KQ 2013.doc)Bao cao KQ 2013.doc[ ]41 kB
Download this file (Phieu tong hop.doc)Phieu tong hop.doc[ ]422 kB