Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA HSSV VỀ MÔN HỌC/HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 – 2016

Phòng KT&ĐBCL gửi tổng hợp kết quả thăm dò ý kiến HSSV về môn học, học phần, học kỳ 1, năm 2015 - 2016. Các đơn vị có thể lên trang web của phòng để tải về.

Attachments:
Download this file (BC MHL KI I 15-16 (1).doc)BC MHL KI I 15-16 (1).doc[ ]301 kB