Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Thông báo V/v tổ chức thi học phần lần 1, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 khối CĐ K51

Thông báo V/v tổ chức thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2014 - 2015 khối CĐ K51. Đề nghị các khoa, tổ bộ môn thực hiện nghiêm túc

Attachments:
Download this file (Thông báo thi cao đẳng K51.doc)Thông báo[ ]44 kB