Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Thông báo V/v tổ chức thi học phần lần 1 học kỳ VI khóa học 2014-2015 khối CĐ K49

Phòng KT@ĐBCL thông báo tới các đơn vị về việc tổ chức thi học phần lần 1, học kỳ VI, khóa học 2014 - 2015 khối CĐ K49. Đề nghị các khoa, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc.
Attachments:
Download this file (Thong bao thi CD K49.doc)Thong bao thi CD K49.doc[ ]43 kB