Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Quy định 661 của trường CĐSL về công tác khảo thí

Để thuận tiện cho giảng viên, sinh viên tìm hiểu và thực hiện đúng quy chế thi. Phòng KT&ĐBCL đưa lên trang web quy định 661 về công tác khảo thí, hướng dẫn sử dụng QĐ 661 cho dạy học tín chỉ và Hướng dẫn bổ sung QĐ 661.