Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Quyết định ban coi thi, chấm thi học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 khối TC K50A, K49B

Phòng KT&ĐBCL tải Quyết định coi thi, chấm thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 khối TC K50A, K49B. Các đơn vị có thể tải về

Lịch thi học phần lần 1, học kỳ VI, khóa học 2014 - 2015 khối CĐ K49

Phòng KT&ĐBCL đưa Quyết định coi thi, kế hoạch thi học phần lân 1, học kỳ VI năm học 2014 - 2015 lên trang web của phòng các đơn vị liên quan có thể lên web của phòng KT&ĐBCL tải về.

Attachments:
Download this file (Lich thi Cao dang K49..xls)Lịch thi[ ]38 kB
Download this file (Quyết định ban chấm thi học phần lần I học kyd VI Khóa học 2012 - 2015 Khối CĐ K49.doc)Quyết định chấm thi[ ]42 kB
Download this file (Quyết định ban coi thi học phần lần I học kyd VI Khóa học 2012 - 2015 Khối CĐ K49.doc)Quyết định coi thi[ ]100 kB

Lịch thi học phần lần 1 học kỳ 1 năm 2013 - 2014 khối TC K50A, K50B, K49B

Thông báo, Quyết định, Lịch thi học phần lần 1 học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 khối TC K50A, K50B, K49B

Attachments:
Download this file (49B.xls)Lịch thi TC K49B[ ]18 kB
Download this file (50A.xls)Lịch thi TC K50A[ ]22 kB
Download this file (50B.xls)Lịch thi TC K50B[ ]19 kB
Download this file (Quyet dinh ban coi thi TC K49B, K50A, K50B.doc)Quyết định ban coi thi[ ]101 kB
Download this file (Thong bao thi Trung cap K49B, 50A, 50B.doc)Thông báo[ ]39 kB

Thông báo, Quyết định V/v thành lập ban coi, chấm thi học phân lần I học kỳ I năm học 2014 - 2015 Khối CĐ K49

Thông báo, Quyết định V/v thành lập ban coi, chấm thi học phân lần I học kỳ I năm học 2014 - 2015 Khối CĐ K49

Attachments:
Download this file (Thong bao thi CD K49.doc)Thong bao thi CD K49.doc[ ]38 kB

Lịch thi học phần lần 1 học kỳ 1 năm 2013 - 2014 khối TC K49A, K48B

Thông báo, Quyết đinh, Lịch thi học phần lần 1 học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 khối TC K49A, K48B

Attachments:
Download this file (48B.xls)Lịch thi TC K48B[ ]20 kB
Download this file (49A.xls)Lịch thi TC K49A[ ]26 kB
Download this file (Quyet dinh ban cham thi TC K48A 49A 49B.doc)Quyết định ban coi thi[ ]38 kB
Download this file (Thong bao thi Trung cap K49A, THSP MN 49B.doc)Thông báo[ ]29 kB