Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Biểu mẫu TTQT Đo lường mức chất lượng mô hình EFQM

Các biểu mẫu phục vụ cho công tác đo lường mức chất lượng mô hình EFQM của phòng KT&ĐBCL

Biểu mẫu TTQT Tổ chức thi

Biểu mẫu phục vụ cho công tác thi của phòng KT&ĐBCL

Attachments:
Download this file (Bien ban cham thi.doc)Biên bản chấm thi[ ]234 kB

Biểu mẫu TTQT Thăm dò ý kiến HSSV về MH/HP

Các biểu mẫu phục vụ cho công tác thăm dò ý kiến của HSSV về MH/HP

Biểu mẫu TTQT Quản lý điểm

Các biểu mẫu phục vụ cho công tác quản lý điểm của phòng KT&ĐBCL