Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Mục tiêu chất lượng phòng KT&ĐBCL

Mục tiêu chất lượng phòng KT&ĐBCL ban hành ngày 09/09/2016

 

 1. Mỗi kỳ học khảo sát, thăm dò ý kiến người học đối với giảng viên khi kết thúc môn học/học phần cho tối thiểu 90% số HP/MH thuộc hệ đào tạo chính quy tại trường; lập báo cáo phân tích kết quả và kiến nghị giải pháp để khắc phục những hạn chế.
 2. Đảm bảo an toàn, bí mật 100% trong quá trình chọn, in, đóng gói đề thi; tổ chức coi thi học phần/môn học, coi chấm thi tốt nghiệp đúng tiến độ trong lịch trình đào tạo, không để xảy ra sai sót.
 3. Khảo sát mức chất lượng quản lý của trường so với mô hình EFQM mỗi năm 01 lần với ít nhất 150 cán bộ quản lý, giảng viên của nhà trường; Trước ngày 30/8 hàng năm lập xong báo cáo phân tích kết quả khảo sát và kiến nghị các biện pháp để cải tiến mức chất lượng.
 4. 00% điểm thi được quản lý an toàn, xử lý chính xác.
 5. 100% CBVC của Phòng hiểu và áp dụng QMS ISO 9001:2015 liên quan đến công việc của Phòng (đã được phê duyệt và công bố vận hành).

Hồ sơ cá nhân phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

 
 1. Họ Và Tên: Nguyễn Văn Sinh
 2. Số điện thoại: 0912.694.154
 3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 4. Học vị Thạc sỹ, Chuyên ngành Quản lý giáo dục
 5. Năm Tham gia giảng dạy: 1981
 6. Chức danh: Trưởng phòng; Giảng viên chính  
 7. Nghiệp vụ chuyên môn: Sư phạm toán
 8. Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không
 9. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:                                                              
 
 1. Họ Và Tên: Đỗ Minh Tiến
 2. Số điện thoại: 0195 599 282
 3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                                                 
 4. Học vị: Thạc sĩ, Chuyên ngành: QLGD
 5. Năm Tham gia giảng dạy 1993
 6. Chức danh: Giảng viên chính; Phó trưởng phòng
 7. Nghiệp vụ chuyên môn: Sư phạm chính quy
 8. Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không
 9. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: 

  + Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên

 
 1. Họ và Tên: Trần Diệu An
 2. Số điện thoại: 0989 659 889
 3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 4. Học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: QLGD
 5. Năm tham gia giảng dạy: 2001
 6. Chức danh:  Phó trưởng phòng; Giảng viên
 7. Nghiệp vụ chuyên môn: Sư phạm chính quy
 8. Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không
 9. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: 
 
 1. Họ Và Tên: Bùi Hương Giang
 2. Số điện thoại: 0912.050.299.
 3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 4. Học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
 5. Năm tham gia giảng dạy: 1999
 6. Chức danh:Giảng viên
 7. Nghiệp vụ chuyên môn: Lịch sử
 8. Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không
 9. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:.........                                                     
 
 1. Họ Và Tên: Nguyễn Hữu Thọ
 2. Số điện thoại: 0973.298.999
 3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 4. Học vị Đại học, Chuyên ngành CNTT
 5. Năm Tham gia giảng dạy 2009
 6. Chức danh: Giảng viên
 7. Nghiệp vụ chuyên môn: CNTT
 8. Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không
 9. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:.................                                                
 
 1. Họ Và Tên: Đinh Thị Lân
 2. Số điện thoại: 0986 622 982
 3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 4. Học vị: Thạc sỹ, Chuyên ngành: Khoa học máy tính
 5. Năm Tham gia giảng dạy: 2005
 6. Chức danh: Giảng viên
 7. Nghiệp vụ chuyên môn: CNTT
 8. Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không
 9. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính: