Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Mục tiêu chất lượng phòng KT&ĐBCL

Mục tiêu chất lượng phòng KT&ĐBCL ban hành ngày 20/10/2017

 

  1. Đảm bảo an toàn, bí mật 100% trong quá trình chọn, in, đóng gói đề thi; đảm bảo 10% môn học có ngân hàng đề thi;  tổ chức coi, chấm thi học phần/môn học, coi, chấm thi tốt nghiệp đúng tiến độ trong lịch trình đào tạo và thực hiện kiểm tra, giám sát để không xảy ra sai sót; 100% điểm thi được quản lý an toàn, xử lý chính xác.
  2. Kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả mỗi năm 01 lần về công tác xét công nhận tốt nghiệp, quản lý, cấp phát, chỉnh sửa, hủy bỏ và thu hồi văn bằng, chứng chỉ theo đúng các quy định của pháp luật .
  3. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động sư phạm nhà giáo 01 lần/học kỳ, mỗi lần kiểm tra, giám sát ít nhất 10% số giảng viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.
  4. Khảo sát mức chất lượng quản lý của nhà trường so với mô hình EFQM mỗi năm 01 lần với ít nhất 150 cán bộ quản lý, giảng viên của nhà trường.
  5. Mỗi kỳ học khảo sát, thăm dò ý kiến người học đối với giảng viên khi kết thúc môn học/học phần cho tối thiểu 90% số HP/MH thuộc hệ đào tạo chính quy tại trường.
  6. Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, tự kiểm định chất lượng; kiểm tra, giám sát và đảm bảo 100% các đơn vị được phân công thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và tự kiểm định chất lượng đúng yêu cầu.
  7. 100% CBVC của Phòng hiểu và áp dụng QMS ISO 9001:2015 liên quan đến công việc của Phòng (đã được phê duyệt và công bố vận hành).

Hồ sơ cá nhân phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

1. Họ và tên: Đỗ Tiến Dũng

2. Ngày sinh: 01/12/1965

3. Chức vụ: Trưởng phòng

4. Liên lạc: - Điện thoại: 0912.475.288/ 01648.179.288

- Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Toán Giải tích

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên chính

8. Năm tham gia công tác: 6/1987                                             

1. Họ và tên: LƯU THỊ THƠM

2. Ngày sinh: 20/02/1984

3. Chức vụ: Phó Trưởng phòng TTPC

4. Liên lạc: - Điện thoại: 0984.661.288

- Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Lịch sử                       

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên

8. Năm tham gia công tác: 2010

 

1. Họ và Tên: Trần Diệu An

2. Số điện thoại: 0989 659 889

3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: QLGD

5. Năm tham gia giảng dạy: 2001

6. Chức danh:  Phó trưởng phòng; Giảng viên

7. Nghiệp vụ chuyên môn: Sư phạm chính quy

8.Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

 

1. Họ Và Tên: Bùi Hương Giang

2. Số điện thoại: 0912.050.299.

3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

5. Năm tham gia giảng dạy: 1999

6. Chức danh:Giảng viên

7. Nghiệp vụ chuyên môn: Lịch sử

8. Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

 

1. Họ Và Tên: Nguyễn Hữu Thọ

2. Số điện thoại: 0973.298.999

3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị Đại học, Chuyên ngành CNTT

5. Năm Tham gia giảng dạy 2009

6. Chức danh: Giảng viên

7. Nghiệp vụ chuyên môn: CNTT

8. Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không                                               

 

1.Họ Và Tên: Đinh Thị Lân

2.Số điện thoại: 0986 622 982

3.Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4.Học vị: Thạc sỹ, Chuyên ngành: Khoa học máy tính

5.Năm Tham gia giảng dạy: 2005

6.Chức danh: Giảng viên

7.Nghiệp vụ chuyên môn: CNTT

8.Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không                                                              

 

1. Họ và tên: Vũ Việt Dũng

2. Ngày sinh: 25/4/1985

3. Chức vụ: Cán bộ phòng

4. Liên lạc: - Điện thoại:0985.692.003

- Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành Hóa lý và hóa lý thuyết     

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên

8. Năm tham gia công tác: 2010             

1. Họ và tên: Hoàng Văn Quỳnh

2. Ngày sinh: 09/02/1985

3. Chức vụ: Cán bộ phòng

4. Liên lạc: - Điện thoại: 0975.422.494

- Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành khoa học máy tính        

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên

8. Năm tham gia công tác: 2009