Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Mục tiêu chất lượng phòng KT&ĐBCL

Mục tiêu chất lượng phòng KT&ĐBCL ban hành ngày 09/09/2016

 

  1. Mỗi kỳ học khảo sát, thăm dò ý kiến người học đối với giảng viên khi kết thúc môn học/học phần cho tối thiểu 90% số HP/MH thuộc hệ đào tạo chính quy tại trường; lập báo cáo phân tích kết quả và kiến nghị giải pháp để khắc phục những hạn chế.
  2. Đảm bảo an toàn, bí mật 100% trong quá trình chọn, in, đóng gói đề thi; tổ chức coi thi học phần/môn học, coi chấm thi tốt nghiệp đúng tiến độ trong lịch trình đào tạo, không để xảy ra sai sót.
  3. Khảo sát mức chất lượng quản lý của trường so với mô hình EFQM mỗi năm 01 lần với ít nhất 150 cán bộ quản lý, giảng viên của nhà trường; Trước ngày 30/8 hàng năm lập xong báo cáo phân tích kết quả khảo sát và kiến nghị các biện pháp để cải tiến mức chất lượng.
  4. 00% điểm thi được quản lý an toàn, xử lý chính xác.
  5. 100% CBVC của Phòng hiểu và áp dụng QMS ISO 9001:2015 liên quan đến công việc của Phòng (đã được phê duyệt và công bố vận hành).

Hồ sơ cá nhân phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

1. Họ và tên: Đỗ Tiến Dũng

2. Ngày sinh: 01/12/1965

3. Chức vụ: Trưởng phòng

4. Liên lạc: - Điện thoại: 0912.475.288/ 01648.179.288

- Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Toán Giải tích

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên chính

8. Năm tham gia công tác: 6/1987                                             

1. Họ và tên: LƯU THỊ THƠM

2. Ngày sinh: 20/02/1984

3. Chức vụ: Phó Trưởng phòng TTPC

4. Liên lạc: - Điện thoại: 0984.661.288

- Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Lịch sử                       

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên

8. Năm tham gia công tác: 2010

 

1. Họ và Tên: Trần Diệu An

2. Số điện thoại: 0989 659 889

3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sỹ; Chuyên ngành: QLGD

5. Năm tham gia giảng dạy: 2001

6. Chức danh:  Phó trưởng phòng; Giảng viên

7. Nghiệp vụ chuyên môn: Sư phạm chính quy

8.Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

 

1. Họ Và Tên: Bùi Hương Giang

2. Số điện thoại: 0912.050.299.

3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

5. Năm tham gia giảng dạy: 1999

6. Chức danh:Giảng viên

7. Nghiệp vụ chuyên môn: Lịch sử

8. Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không

 

1. Họ Và Tên: Nguyễn Hữu Thọ

2. Số điện thoại: 0973.298.999

3. Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị Đại học, Chuyên ngành CNTT

5. Năm Tham gia giảng dạy 2009

6. Chức danh: Giảng viên

7. Nghiệp vụ chuyên môn: CNTT

8. Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không                                               

 

1.Họ Và Tên: Đinh Thị Lân

2.Số điện thoại: 0986 622 982

3.Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4.Học vị: Thạc sỹ, Chuyên ngành: Khoa học máy tính

5.Năm Tham gia giảng dạy: 2005

6.Chức danh: Giảng viên

7.Nghiệp vụ chuyên môn: CNTT

8.Nghiệp vụ quản lý kinh tế, Quản lý Nhà nước: Không                                                              

 

1. Họ và tên: Vũ Việt Dũng

2. Ngày sinh: 25/4/1985

3. Chức vụ: Cán bộ phòng

4. Liên lạc: - Điện thoại:0985.692.003

- Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sỹ, chuyên ngành Hóa lý và hóa lý thuyết     

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên

8. Năm tham gia công tác: 2010             

1. Họ và tên: Hoàng Văn Quỳnh

2. Ngày sinh: 09/02/1985

3. Chức vụ: Cán bộ phòng

4. Liên lạc: - Điện thoại: 0975.422.494

- Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Học vị: Thạc sỹ chuyên ngành khoa học máy tính        

6. Học hàm: Không

7. Chức danh: Giảng viên

8. Năm tham gia công tác: 2009