Phòng Khảo thí và ĐBCL - Trường Cao đẳng Sơn La

Thông tin tuyển sinh năm 2014

THÔNG BÁO NGÀNH, NGHỀ TUYỂN SINH NĂM 2014

 

 

Trường Cao đẳng Sơn La trân trọng thông báo ngành, nghề và chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành (dự kiến) năm 2014.

I. Ngành, nghề tuyển sinh năm 2014
I.1. Tuyển sinh Cao đẳng chuyên nghiệp: tổng chỉ tiêu: 1690


I.2. Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp: Tổng chỉ tiêu: 1000 (THPT: 630; THCS: 370)

I.3. Tuyển sinh học nghề: Tổng chỉ tiêu: 560 (CĐ: 350; TC: 210)

II. Những thông tin cấn lưu ý
1- Đối với cao đẳng chuyên nghiệp

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;
- Phương thức tuyển sinh: 
+ Thi tuyển theo kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức;
+ Xét tuyển các nguyện vọng bổ sung theo kết quả đề thi 3 chung mà thí sinh đăng ký;
+ Xét tuyển đối với các đối tượng thuộc diện 30a.
- Các thí sinh đăng kí dự thi theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nộp hồ sơ đăng kí dự thi tại các đơn vị đăng kí dự thi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc nộp trực tiếp tại trường theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 
- Thí sinh mua hồ sơ đăng ký dự thi tại đơn vị đăng ký dự thi, hiệu sách, các cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm hoặc trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sơn La.
- Các thông tin khác:
+ Môn thi khối M: Toán, Văn, Năng khiếu (Hát, Kể chuyện và Đọc diễn cảm).
+ Môn thi khối T: Toán, Sinh, Năng khiếu (Chạy 60 m; Bật xa tại chỗ, Khéo léo và thể hình).
+ Môn thi năng khiếu khối M, T và Anh khối D1 tính hệ số 2. 
+ Số chỗ ở trong ký túc xá: 1920;
2- Đối với trung cấp chuyên nghiệp
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển dựa trên điểm xếp hạng năm cuối cấp của từng thí sinh đến khi đủ chỉ tiêu theo công thức ĐXH = ĐTBC (năm cuối cấp) + ĐUTKV   + ĐUTĐT. 
Trong đó:
- ĐXH: Điểm của thí sinh dùng để xếp hạng trong xét tuyển.
- ĐTBC: Điểm trung bình chung năm học cuối cấp của thí sinh.
- ĐUTKV: Điểm ưu tiên theo khu vực của của thí  sinh Quy chế tuyển sinh.
- ĐUTĐT: Điểm ưu tiên theo đối tượng của của thí sinh Quy chế tuyển sinh.
Khi điểm xếp hạng của thí sinh ngang nhau thì xếp hạng dựa theo thứ tự ưu tiên các môn học của năm cuối cấp đối với từng ngành cụ thể như sau: Toán, Văn, Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh.
- Hồ sơ đăng ký dự thi là phiếu tuyển sinh TCCN năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (mua tại các đơn vị đăng ký dự thi, hiệu sách, các cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm), kèm theo bản sao học bạ cấp học cao nhất có công chứng, bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cấp học cao nhất có công chứng và các giấy tờ ưu tiên. 
- Người học có quyền đăng ký nguyện vọng 2, 3 xét tuyển các ngành khác trong nhà trường khi không đủ điểm xếp hạng xét tuyển vào nguyện vọng 1.
- Thời hạn nhận hồ sơ và xét tuyển: 
+ Nhận hồ sơ: 01/03 đến 01/10/2014. Riêng các ngành sư phạm chỉ nhận hồ sơ đến 05/8/2014.
+ Ngày xét tuyển đợt 1: 15/8/2014; Đợt 2: 15/9/2014; Đợt 3: 15/10/2014.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng Giáo dục các huyện, Thành phố hoặc nộp trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sơn La (Phòng Công tác học sinh sinh viên).
3- Đối với học nghề 
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
- Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển dựa trên điểm xếp hạng năm cuối cấp của từng thí sinh đến khi đủ chỉ tiêu theo công thức ĐXH = ĐTBC (năm cuối cấp) + ĐUTKV + ĐUTĐT. 
Trong đó:
- ĐXH: Điểm của thí sinh dùng để xếp hạng trong xét tuyển.
- ĐTBC: Điểm trung bình chung năm học cuối cấp của thí sinh.
- ĐUTKV: Điểm ưu tiên theo khu vực của của thí  sinh Quy chế tuyển sinh.
- ĐUTĐT: Điểm ưu tiên theo đối tượng của của thí sinh Quy chế tuyển sinh.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển là hồ sơ tuyển sinh học nghề của trường Cao đẳng Sơn La, kèm theo bản sao học bạ và bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cấp học cao nhất có công chứng và các giấy tờ ưu tiên. 
- Hồ sơ mua tại trường Cao đẳng Sơn La hoặc in trực tiếp trên Website của nhà trường.
- Thời hạn nhận hồ sơ và xét tuyển: 
+ Nhận hồ sơ từ 01/03 đến 01/10/2014; 
+ Ngày xét tuyển: 15/10/2014.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại phòng Công tác học sinh sinh viên trường Cao đẳng Sơn La.
4. Một số thông tin khác
- Những ngành không tuyển đủ chỉ tiêu trên số thí sinh đã dự thi, Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xét tuyển những thí sinh đã dự thi ở các ngành khác (cùng khối thi) có điểm thi đạt điểm trúng tuyển của ngành còn thiếu chỉ tiêu.
- Tuyển sinh bổ sung các ngành còn thiếu dựa trên kết quả điểm thi đại học, cao đẳng đối với các thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng có nguyện vọng vào học các ngành đào tạo cao đẳng của nhà trường.
- Nhà trường dự kiến số chỉ tiêu dùng để xét tuyển với đối tượng 30a tối đa là 30% tổng số chỉ tiêu các ngành ngoài sư phạm (khoảng 250 chỉ tiêu).
- Đối với đào tạo TCCN nhà trường có liên kết với các TTGDTX các huyện để mở các lớp đào tạo theo mô hình kết hợp giữa giáo dục thường xuyên và đào tạo TCCN.
III. Chế độ đãi ngộ
- Được hưởng các chế độ ưu đãi và học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Được hưởng mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với người học theo Quyết định 194 từ 140 000 đ/tháng.
- Học sinh, sinh viên của tỉnh Sơn La được hưởng chính sách hỗ trợ theo các mức như sau:
+ Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, hưởng mức hỗ trợ bằng 0,3 mức lương tối thiểu/người/tháng.
+ Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ít người (dân tộc: Mông, Dao, Kháng, Khơ Mú, La Ha, Sinh Mun, Lào); học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú ở các xã, bản thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên tàn tật theo quy định chung của Nhà nước; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập hưởng mức hỗ trợ bằng 0,4 mức lương tối thiểu/người/tháng. 
+ Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hưởng mức hỗ trợ bằng 0,6 mức lương tối thiểu/người/tháng.
- Được miễn, giảm học phí theo quy định của nhà nước, được hưởng các chế độ học bổng từ các Dự án, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người học.
- Được bố trí chỗ ở trong khu nội trú của nhà trường.

Trường Cao đẳng Sơn La trân trọng thông báo, mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại: 022.3874.511; 022.3874.546; 022.3874.544 hoặc vào Website của trường Cao đẳng Sơn La tại địa chỉ:  www.cdsonla.edu.vn/

 

 

Điểm xét tuyển kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2013

 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2013
ĐIỂM XÉT TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013
(Điểm trên sàn đã nhân hệ số, chưa cộng ưu tiên)
 
 
 

TB Nội dung sơ tuyển năng khiếu ngành sư phạm mầm non 2013

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG SƠ TUYỂN NĂNG KHIẾU

Ngành Sư phạm mầm non năm 2013

 

    1. Thời gian sơ tuyển: ngày 10/8/2013    2. Nội dung sơ tuyển

    - Đoc diễn cảm một văn bản trong thời gian từ 3 đến 5 phút được quy định của Hội đồng sơ tuyển bằng cách thí sinh bốc thăm;

    - Kể trích đoạn một câu chuyện mà thí sinh yêu thích phù hợp với lứa tuổi mầm non, thời gian từ 3 đến 5 phút;

    - Hát một bài hát mà thí sinh yêu thích.

    3. Yêu cầu

    3.1. Đọc diễn cảm

    - Đọc đúng chính âm, rõ tiếng, rõ lời, trung thành với nội dung văn bản, ngắt giọng phù hợp.

    - Biết xác định đúng giọng điệu, ngữ âm phù hợp với nội dung, tính chất và thể loại văn bản.

    - Thể hiện cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt phù hợp với nội dung văn bản.

    3.2. Kể chuyện

    - Chọn được truyện có ý nghĩa giáo dục, phù hợp với lứa tuổi mầm non.

    - Biết xác định và lựa chọn được ngôn ngữ, ngữ điệu phù hợp với nội dung tính chất câu chuyện.

    - Biết kết hợp các yếu tố hỗ trợ: Ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ … tạo nên sự hấp dẫn cuốn hút người nghe.

    3.3. Hát

    - Lựa chọn bài hát phù hợp với giọng, có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, con người, nghề nghiệp.

    - Hát đúng lời, đúng nhạc (Cao độ, trường độ, nhịp).

    - Thể hiện được tính chất, giai điệu, tình cảm của bài hát, biết lấy hơi thở ở đầu câu hát, hát rõ lời, giọng vang, sáng.

    - Có tư thế, tác phong thoải mái, hát tự nhiên, tươi tắn và truyền cảm.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2013

 

 
 
 
 

Thông báo tuyển sinh học nghề 2013

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           
 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC NGHỀ NĂM 2013

 

1. Nghề và trình độ đào tạo 

TT

Tên nghề

Mã nghề

Quy mô

Trình độ

1

Kế toán doanh nghiệp

50340301

50

Cao đẳng nghề

40340301

35

Trung cấp nghề

2

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

50480101

50

Cao đẳng nghề

40480101

35

Trung cấp nghề

3

Văn thư hành chính

50320303

50

Cao đẳng nghề

40320303

35

Trung cấp nghề

4

Công tác xã hội

50760101

50

Cao đẳng nghề

40760101

35

Trung cấp nghề

5

Quản trị khách sạn

50810207

50

Cao đẳng nghề

40810207

35

Trung cấp nghề

6

Hướng dẫn du lịch

50810101

50

Cao đẳng nghề

40810101

35

Trung cấp nghề

7

Vận hành điện trong nhà máy điện

50510325

50

Cao đẳng nghề

40510325

35

Trung cấp nghề

8

Trồng rau an toàn

 

50

Sơ cấp nghề

9

Trồng ngô

 

50

Sơ cấp nghề

10

Trồng cà phê

 

50

Sơ cấp nghề

11

Trồng chè

 

50

Sơ cấp nghề

12

Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su

 

50

Sơ cấp nghề

13

Trồng và khai thác một số loài cây dưới tán rừng

 

50

Sơ cấp nghề

14

Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò

 

50

Sơ cấp nghề

15

Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn

 

50

Sơ cấp nghề

16

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

 

50

Sơ cấp nghề

17

Nuôi ong mật

 

50

Sơ cấp nghề

 

2. Liên hệ thông tin tuyển sinh

1. Phòng CT HSSV (trực trong giờ hành chính 7 ngày trong tuần):

Địa thông tin trực tuyến: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  hoặc Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

                                                                                 Tel: 022.3874.546

2. Trung tâm Hướng nghiệp và Xúc tiến việc làm:     Tel: 022.3874.511

3. Phòng Đào tạo:                                                     Tel: 022.3874.544

- Fax:                                            022.3774.191 hoặc 022.3874.542

- Website:                                    http://www.cdsonla.edu.vn

 

 Nguồn trường CĐSL