-----------------------

In

Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật điện – Khoa học môi trường thuộc Khoa Kỹ thuật - Công nghệ được giao nhiệm vụ quản lý chương trình đào tạo 2 ngành, đó là: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện, Trung cấp Công nghệ kỹ  thuật điện, Cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường.

Tổ hiện nay có 9 thành viên (03 thạc sĩ ; 06 kỹ sư).