Cơ sở vật chất
Tổ Công nghệ kỹ thuật điện - Khoa học môi trường

Quản lý 02 phòng thực hành

- Phòng 1 tầng 2 nhà B1: Phòng thực hành vật liệu và đo lường

- Phòng 2 tầng 3 nhà B1 : Thực hành điện tử

 
Tổ Tin học

Quản lý 06 phòng thực hành máy tính, 01 xưởng thực hành

- Phòng 303 nhà B: 30 máy tính

- Phòng 304 nhà B: 30 máy tính

- Phòng 305 nhà B: Phòng thực hành chuyên ngành, 47 máy tính nối mạng LAN + Internet

- Phòng 407 nhà B: 45 máy tính nối mạng LAN

- Phòng 405 nhà B: 45 máy tính nối mạng LAN

- Phòng 302 nhà B: xưởng thực hành lắp ráp và cài đặt


 

 


free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter