Cơ sở vật chất
Tổ Công nghệ kỹ thuật điện - Khoa học môi trường

Quản lý 03 phòng thực hành

- Phòng 1 tầng 2 nhà T: Phòng thực hành vật liệu và đo lường - Thực hành điện tử

- Phòng 2 tầng 3 nhà T : Thực hành Khoa học môi trường

 
Bộ môn Tin học

Quản lý 06 phòng thực hành máy tính, 01 xưởng thực hành

- Phòng 303 nhà B: 30 máy tính

- Phòng 304 nhà B: 30 máy tính

- Phòng 305 nhà B: Phòng thực hành chuyên ngành, 47 máy tính nối mạng LAN + Internet

- Phòng 205 nhà B: Phòng thực hành chuyên ngành, 47 máy tính nối mạng LAN + Internet

- Phòng 407 nhà B: 45 máy tính nối mạng LAN

- Phòng 405 nhà B: 45 máy tính nối mạng LAN

- Phòng 302 nhà B: xưởng thực hành lắp ráp và cài đặt


 

 


free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter