Tài liệu - Giáo trình
Ngành Môi trường.

1. Sổ tay thanh tra môi trường - Tác giả: Nguyễn Văn Tiễn

2.Chất thải rắn sinh hoạt - Tác giả: TS Nguyễn Trung Việt và TS Trần Thị Mỹ Diệu - Nguồn www.nuoc.com.vn

3. 200 câu hỏi về môi trường -Tác giả: Lê Đức Toàn, Cục bảo vệ môi trường (sưu tầm).

4. Giáo trình Đánh giá tác động môi trường - Tác giả: PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh, Trường ĐHNN Hà Nội, 2005.

5. Luật Bảo vệ môi trường 2005.

6. Giáo trình Công nghệ môi trường - Tác giả: Trịnh Thị Thanh, Trần Yêm, Đồng Kim Loan, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004.

7. Giáo trình Độc học môi trường - Tác giả: Nguyễn Thị Phương Anh, Đại học Bách Khoa, 2007.

8. Giáo trình tài nguyên nước - Tác giả; Nguyễn Thị Phương Loan, Trường Đại học QGHN, 2005.

9. Cẩm lang hỏi đáp về Pháp luật đất đai và Môi trường, Chương trình hợp tác VN - Thụy Điển, Hà Nội, 2007.

 


free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter