Giáo viên chủ nhiệm
Thông tin về Lớp - GVCN/CVHT - Phòng học cố định năm học 2015 - 2016

Các lớp trực thuộc khoa Kỹ thuật - Công nghệ học kỳ II năm học 2015-2016

 

STT

Tên lớp

Sĩ số

Giáo viên chủ nhiệm

Phòng học cố định

Buổi học chính

1

CĐ CNTT K51

37

Nguyễn Hải Nam

401B

Sáng

2

CĐ CNKT Điện K51

30

Quách Thị Sơn

403B

Sáng

3

CNKT Môi trường K51

25

Lê Lợi

402B

Sáng

4

CĐ CNTT K52

47

Nguyễn Phú Thành

401B

Chiều

5

CĐ CNKT Điện K52

20

Lê Toàn Thắng

405B

Chiều

6

CĐ CNKT Môi trường K52

15

Lường Khắc Kiên

104B

Chiều

7

CĐ SP Tin K50 28 Nguyễn Thu Huyền 404B Sáng

8

CĐ CNTT K50

36

Hoàng Thị Nhất

405B

Sáng

9

CĐ CNKT Điện K50

33

Pham Quang Vinh

408B

Sáng

10

CĐ CNKT Môi trường K50

33

Nguyễn Thị Thì

407B

Sáng

 

 

 

 

 

  

Tổng số:

 

 


free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter