Giáo viên chủ nhiệm
Thông tin về Lớp - GVCN/CVHT - Phòng học cố định năm học 2018 - 2019

Các lớp trực thuộc khoa Kỹ thuật - Công nghệ học kỳ I năm học 2018-2019

 

STT

Tên lớp

Sĩ số

Giáo viên chủ nhiệm

Phòng học cố định

Buổi học chính

1

CĐ CNTT K53

36

Nguyễn Thu Huyền

305B

Sáng

2

CĐ CNKT Điện K53

30

Trần Thanh Nga

302B1

Sáng

3

CNKT Điện K55

35

Trần Thị Hồng Thư

302B1

Sáng

4

CĐ CNTT K54

20

Đào Văn Lập

407B

Chiều

5

CĐ CNKT Điện K54

20

Quách Thị Sơn

203B1

Chiều

6

CĐ CNTT K55

35

Phan Mạnh Cường

405B

Sáng

 

 

  

Tổng số:

 

 


free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter