Bộ môn Tin học
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019 PDF. In Email

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ được nhà trường cụ thể hóa hàng năm;

- Căn cứ Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ kèm theo quyết định số 473/QĐ-CĐSL ngày 27/8/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn la;

- Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-CĐSL ngày 15/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La;

- Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng;

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (ke-hoach-nam-hoc-2018-2019-khoa-ktcn-duyet.doc)KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019507 Kb
 
BỘ MÔN TIN HỌC PDF. In Email

Tổ Tin học, khoa Kỹ thuật Công nghệ được giao quản lý chương trình đào tạo các ngành: Cao đẳng Công nghệ thông tin, Cao đẳng Sư phạm tin, Cao đẳng nghề Sửa chữa và lắp ráp máy tính, Trung cấp Công nghệ thông tin. Nhiệm vụ chính là giảng dạy các học phần Tin học cho sinh viên các ngành đang được đào tạo tại trường Cao đẳng Sơn La.

Tổ hiện nay có 18 thành viên đang công tác tại các khoa, phòng, trung tâm của nhà trường.

ẢNG
 


free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter