Giới thiệu


Giới thiệu về khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Tháng 11/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 7599/QĐ-BGDĐT cho phép trường Cao đẳng sư phạm Sơn La được đổi tên thành Cao đẳng Sơn La. Khoa Kỹ thuật Công nghệ được thành lập tháng 10/2009 từ tiền thân là tổ Tin học thuộc khoa Tự nhiên theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban hành theo Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 24/03/2009 của UBND tỉnh Sơn La, trong đó quy định rõ chức năng và nhiệm của Khoa Kỹ thuật Công nghệ là:
Chức năng: Quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, dạy nghề ngắn hạn trong các lĩnh vực Kỹ thuật điện Điện tử, Công nghệ thông tin và các lĩnh vực Khoa học kỹ thuật công nghệ liên quan.
Nhiệm vụ: Đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện Điện tử , Công nghệ thông tin và các lĩnh vực Khoa học kỹ thuật Công nghệ liên quan trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn đáp ứng nhu cầu xã hội.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA ĐƠN VỊ
1. Đào tạo

Từ năm 2009 tới năm nay, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ đã tổ chức đào tạo 07 mã ngành Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Cao đẳng/ Trung cấp Công nghệ thông tin; Cao đẳng Sư phạm Tin học; Cao đẳng/ Trung cấp Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử; Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Môi trường; Cao đẳng nghề Sửa chữa và lắp ráp máy tính) góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội về lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử và Công nghệ kỹ thuật môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La, khu vực Tây Bắc.
Kết quả đào tạo đã đạt được: hơn 400 SV đã tốt nghiệp các ngành; gần 400 SV đang được đào tạo tại trường chưa kể số SV mới đến nhập học năm học 2013 - 2014
Ngoài ra, Khoa còn cử giảng viên tham gia đào tạo cho học viên các lớp Bồi dưỡng Giáo viên THCS, Bồi dưỡng công chức xã phường.
2. Danh hiệu thi đua:
+ Tập thể khoa luôn đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"
+ 02 tổ bộ môn Tin học và Điện - Môi trường luôn đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"
+ 01 Đ/c đạt danh hiệu " Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" theo các quyết định số 407/QĐ-CĐSL ngày 29/07/2010; 433/QĐ-CĐSL ngày 02/08/2011; 497/QĐ-CĐSL ngày 06/08/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La
+ Đa số các Đ/c trong khoa đều đạt danh hiệu " Lao động tiên tiến"; một số Đ/c đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ (do đang đi học cao học hoặc nghỉ thai sản)
3. Khen thưởng:
+ Năm học 2008 - 2009 có 1 cá nhân được tặng giấy khen của hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La theo Quyết định số 686/QĐ-CĐSL ngày 19/11/2009
+ Năm học 2010 - 2011 có 1 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La theo Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 26/8/2011
+ Năm học 2011 - 2012 có 2 cá nhân được tặng giấy khen của hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La theo Quyết định số 645/QĐ-CĐSL ngày 10/10/2012


 


free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter