TUYỂN SINH NĂM 2020

Căn cứ Quyết định của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc phê duyệt danh mục các ngành/ nghề

tuyển sinh năm 2020, Khoa KTCN tuyển sinh một số ngành/ nghề cao đẳng chuyên nghiệp, gồm:

1. CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

  free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter