QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN TẠI THÀNH PHỐ SƠN LA

Quản lý tổng hợp chất thải thường có hai vấn đề chủ yếu: Một là làm thế nào thu gom hết chất thải rắn phát sinh và thứ hai là chôn lấp chúng một cách phù hợp với môi trường. Đối với thành phố Sơn La để quản lý tốt chất thải rắn (CTR) đòi hỏi áp dụng tổng hợp các hoạt động kiểm soát chất thải trong suốt quá trình từ phát sinh tới thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử lý và tiêu hủy chúng.

-----------Sv : nhóm Sv K51 Môi trường---------

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (qltt-chat-thai-s0n-la-2016.doc)qltt-chat-thai-s0n-la-2016.doc57 Kb
  free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter