Đại hội Đại biểu Liên chi hội khoa kỹ thuật công nghệ lần thứ II- Nhiệm kỳ 2015 -2018

 

Ngày 4 tháng 12 năm 2015, tại Hội trường nhà T, Hội sinh viên Việt Nam, liên chi hội sinh viên Kỹ thuật Công nghệ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sinh Viên lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2018. Đây là một trong số những hoạt động nằm trong chương trình tổ chức Đại hội HSV các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu HSV trường Cao đẳng Sơn La lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 - 2018. Tham dự Đại hội có Đ/c: Nguyễn Thị Thùy Hương - Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sơn La;  cùng các đồng chí cán bộ, giảng viên, đoàn viên, hội viên đại diện cho 10 Chi hội trực thuộc khoa Kỹ thuật Công nghệ có mặt đông đủ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tập thể lớp Môi Trường K50 - Biểu diễn tiết mục văn nghệ trước giờ khai mạc đại hội)

 

 

Với phương châm "Tập trung - Dân chủ - Trí tuệ - Làm chủ khoa học công nghệ - Xây dựng tương lai" Đại hội Liên chi hội Kỹ thuật Công nghệ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2018 đã tập trung phân tích những thành tích đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại của công tác hội nhiệm kỳ trước, vạch ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tới trên những  phương diện chủ yếu như:

- Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật và nắm bắt tư tưởng hội viên.

- Về công tác tổ chức Hội Sinh Viên Việt Nam, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp hội viên

- Về công tác Hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân

- Về kết quả thực hiện các phong trào do Đại hội HSV toàn quốc phát động

Báo cáo chính trị và phương hướng hoạt động của Đại hội đã chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục những hạn chế.

Song song với các hoạt động kiểm điểm đánh giá tình hình công tác hội và phong trào hội viên nhiệm kỳ cũ, thông qua phương hướng nhiệm kỳ tới, Đại hội Liên chi hội còn thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là: Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2018 và Bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội HSV cấp trên.

(Tập trung bầu cử BCH và Đoàn Đại biểu dự Đại hội HSV cấp trên)
Với tinh thần dân chủ, tập trung, hiệp thương, Đại Hội đã bầu ra BCH Liên Chi hội khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2018 gồm 07 đồng chí:
1. Đ/c: Nguyễn Hải Nam - LCH Trưởng HSV  Khoa KTCN
2. Đ/c: Lò Văn NgoanLCH Phó HSV Khoa KTCN
3. Đ/c: Điêu Chính Xuân - Ủy Viên
4. Đc: Lường Thị Linh - Ủy Viên
5. Đ/c: Quàng Văn Tuyên - Ủy Viên
6. Đ/c: Nông Thị Mai - Ủy Viên
7. Đ/c: Quàng Thị Huế - Ủy Viên

(Đ/c: Nguyễn Thị Thủy Hương - Phó Chủ tịch HSV trường chúc mừng BCH LCH Kỹ thuật Công nghệ nhiệm kỳ 2015 - 2018)
Đại Hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại Hội HSV cấp trên gồm 20 đồng chí là những hội viên  tiểu biểu, có nhiều đóng góp cho phong trào Hội Sinh Viên  và công tác thanh niên của Liên Chi Hội.
Bế mạc chương trình, Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phương hướng hoạt động công tác hội và phong trào hội sinh viên nhiệm kỳ 2015 - 2018
  free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter