THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG MÁY HỌC KÌ I: NĂM HỌC 2018 – 2019

Khối CĐ K53 (Kỳ V, 15 T: 20/08/2018 – 01/12/2018); Khối CĐ K54(Kỳ III, 15 T: 20/08/2018 – 22/12/2018);

Khối CĐ K55 (Kỳ I, 15 T: 17/09/2018 –29/12/2018); Khối TC K54 (Kì III, 15T: ); Khối TC K55( Kì I, 15 T: )

  free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter