Xây dựng nội dung ôn các môn thi tốt nghiệp cho các lớp trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2014

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014, nhà trường phân công các khoa, bộ môn xây dựng nội dung ôn thi các học phần thi tốt nghiệp cho các ngành đào tạo trung cấp chính quy thi tốt nghiệp ra trường năm 2014 theo quy định như sau: (chi tiết xem tập tin đính kèm)

  free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter