Dowload tại địa chỉ

1. Các quy định tạm thời

Truy cập địa chỉ: http://cdsonla.edu.vn/van-ban-quy-che/noi-bo.html

2. Các văn bản về chế độ của học sinh sinh viên

Truy cập địa chỉ: http://cdsonla.edu.vn/van-ban-quy-che/khac.html

3. Danh sách các sinh viên được công nhận tốt nghiệp

Truy cập địa chỉ: http://cdsonla.edu.vn/van-ban-quy-che/quyet-dinh-tot-nghiep.html

  free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter