Khoa Kỹ thuật Công nghệ

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021

 

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ được nhà trường cụ thể hóa hàng năm;

- Căn cứ Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ kèm theo quyết định số 473/QĐ-CĐSL ngày 27/8/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn la;

- Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-CĐSL ngày 15/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La;

- Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng;

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (ke-hoach-nam-hoc-2018-2019-khoa-ktcn-duyet.doc)KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021507 Kb
 

Kế hoạch năm học 2015 - 2016 khoa KTCN và Quy chế tổ chức kiếm tra giám sát

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ được nhà trường cụ thể hóa hàng năm;

- Căn cứ Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ kèm theo quyết định số 473/QĐ-CĐSL ngày 27/8/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn la;

- Thực hiện Thông báo Số: 159 /TB-CĐSL ngày 23/6/2015 Về việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định của nhà trường;

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ yêu cầu các tổ Bộ môn và các tổ chức đoàn thể trong Khoa thực hiện các nội dung :

 

Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2015-2016

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2015-2016 (chi tiết trong tệp tin đính kèm).

Khoa Kỹ thuật công nghệ

Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn sinh viên quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Ke hoach nam hoc 2015-2016.pdf)Ke hoach nam hoc 2015-2016.pdf510 Kb
 

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG MÁY HỌC KÌ I: NĂM HỌC 2018 – 2019

Khối CĐ K53 (Kỳ V, 15 T: 20/08/2018 – 01/12/2018); Khối CĐ K54(Kỳ III, 15 T: 20/08/2018 – 22/12/2018);

Khối CĐ K55 (Kỳ I, 15 T: 17/09/2018 –29/12/2018); Khối TC K54 (Kì III, 15T: ); Khối TC K55( Kì I, 15 T: )

 

Kiện toàn Hội đồng CVHT cấp khoa và đội ngũ CVHT khoa KTCN

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-CĐSL ngày 21 tháng 4 năm 2015 của trường Cao đẳng Sơn La về Kế hoạch cố vấn học tập năm học 2015-2016;

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ kiện toàn hội đồng CVHT cấp khoa như sau :

1. Thành lập Hội đồng cố vấn học tập cấp khoa (mẫu 01 - các khoa quản lý các ngành đào tạo cao đẳng hệ chính quy) gồm:

+ Chủ tịch: Trưởng (hoặc phó phụ trách) các đơn vị.

+ Thư kí: Phó các đơn vị hoặc trưởng bộ môn.

+ Uỷ viên: Gồm trưởng các bộ môn và một số giảng viên có kinh nghiệm trong công tác cố vấn học tập (02 CBGV).

2. Kiện toàn đội ngũ cố vấn học tập khoa:

 

Trên cơ sở các lớp cao đẳng chính quy K50, K51 và K52 (đã dự kiến) trong Kế hoạch số 58/KH-CĐSL ngày 21/4/2015 của trường Cao đẳng Sơn La