Khoa Kỹ thuật Công nghệ
KẾ HOẠCH HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 KHOA KTCN

- Căn cứ kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2015 của BCH Đoàn Trường cao đẳng Sơn La

- Chương trình hội thao Khoa KTCN được tổ chức để chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11/2015 nhằm rèn luyện sức khỏe và tinh thần thật tốt cho năm học mới 2015 - 2016

- Tạo sân chơi lành mạnh giúp cho các Đoàn viên thanh niên trong Khoa có cơ hội giao lưu, tăng tính đoàn kết, thúc đẩy tính năng động sáng tạo cho các Đoàn viên, tạo sân chơi vui, khỏe giúp các Đoàn viên tránh xa các tệ nạn xã hội!

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Ke hoạch hoi thao chao mung 201-11khoa KTCN.doc)Ke hoạch hoi thao chao mung 201-11khoa KTCN.doc57 Kb
 
Kế Hoạch Đại Hội Chi Đoàn - Chi Hội nhiệm kỳ 2015 - 2016

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chương trình số:  01 - CTr/ĐTN ngày 30 tháng 8 năm 2014 của BCH Đoàn trường Cao đẳng Sơn La Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013- 2014;

Căn cứ Chương trình số: 01 - Ctr/LCĐKTCN ngày 03 tháng 9  năm 2014 của BCH LCĐ Khoa Kỹ thuật Công nghệ Chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015- 2016;

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; Căn cứ Kế hoạch số 17 ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Đại hội Chi hội, Liên Chi hội tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Sơn La lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2018;

Căn cứ  kế hoạch số  -KH/HSV về việc tổ chức Đại hội Chi hội, Liên Chi hội tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Sơn La lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2018;

Xét tình hình thực tế LCH Khoa Kỹ thuật Công nghệ xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi Đoàn - chi hội nhiệm kỳ 2015 - 2016, cụ thể như sau:

 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ được nhà trường cụ thể hóa hàng năm;

- Căn cứ Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ kèm theo quyết định số 473/QĐ-CĐSL ngày 27/8/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn la;

- Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-CĐSL ngày 15/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La;

- Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng;

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (ke-hoach-nam-hoc-2018-2019-khoa-ktcn-duyet.doc)KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019507 Kb
 
Kế hoạch năm học 2015 - 2016 khoa KTCN và Quy chế tổ chức kiếm tra giám sát

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ được nhà trường cụ thể hóa hàng năm;

- Căn cứ Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ kèm theo quyết định số 473/QĐ-CĐSL ngày 27/8/2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn la;

- Thực hiện Thông báo Số: 159 /TB-CĐSL ngày 23/6/2015 Về việc tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyết định của nhà trường;

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ yêu cầu các tổ Bộ môn và các tổ chức đoàn thể trong Khoa thực hiện các nội dung :

 
Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2015-2016

Trường Cao đẳng Sơn La đã ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2015-2016 (chi tiết trong tệp tin đính kèm).

Khoa Kỹ thuật công nghệ

Kính mời các Thầy cô, CBQL, các bạn sinh viên quan tâm theo dõi.

Trân trọng cảm ơn!

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Ke hoach nam hoc 2015-2016.pdf)Ke hoach nam hoc 2015-2016.pdf510 Kb
 


Trang 3 trong tổng số 7
free pokerfree poker
Tầng 1 Nhà H, Trường Cao đẳng Sơn La
Điện thoại: 022 3874485
Email: khoaktcn@cdsonla.edu.vn
Flag Counter