Ngành Quản trị văn phòng
Văn bản quản lý tiêu chuẩn

(Mời xem chi tiết trong flie đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Văn bản quản lý tiêu chuẩn.doc)Văn bản quản lý tiêu chuẩn.doc64 Kb
 
Văn bản quản lý công tác Lưu trữ

(Mời xem flie đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Văn bản quản lý công tác Lưu trữ.doc)Văn bản quản lý công tác Lưu trữ.doc55 Kb
 
Văn bản quản lý công tác Văn thư

(Mời xem flie đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Văn bản quản lý công tác Văn thư.doc)Văn bản quản lý công tác Văn thư.doc48 Kb
 
QĐ 916/QĐ-BNV về việc Ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp ngành LT
Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (QĐ 916.2016-BNV.doc)QĐ 916.2016-BNV.doc57 Kb
 
Luật lưu trữ quốc gia

Luật số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 về Luật lưu trữ

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (LUAT_LUU_TRU.pdf)LUAT_LUU_TRU.pdf208 Kb
 


free pokerfree poker
Flag Counter