Lịch trực khoa
LỊCH TRỰC KHOA THÁNG 6.2021

Lịch trực Khoa tháng 6/2021

(Filr đính kèm)

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TRUC KHOA T6.2021 (1).xls)TRUC KHOA T6.2021 (1).xls35 Kb
 
LỊCH TRỰC KHOA THÁNG 5.2021

LỊCH TRỰC ĐƠN VỊ THÁNG 5/2021

( Lịch chi tiết xem file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TRUC KHOA T5.2021.xls)TRUC KHOA T5.2021.xls35 Kb
 
LỊCH TRỰC KHOA THÁNG 4.2021

LỊCH TRỰC ĐƠN VỊ THÁNG 4 NĂM2021

(Lịch chi tiết xem Fle đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TRUC KHOA T4.2021.xls)TRUC KHOA T4.2021.xls35 Kb
 
LỊCH TRỰC KHOA THÁNG 3.2021

LỊCH TRỰC ĐƠN VỊ THÁNG 3/2021

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TRUC KHOA T03.2021.xls)TRUC KHOA T03.2021.xls34 Kb
 
LỊCH TRỰC KHOA THÁNG 02/2021

LỊCH TRỰC KHOA NỘI VỤ THÁNG 02 NĂM 2021

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TRUC KHOA T02.xls)TRUC KHOA T02.xls34 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 3
free pokerfree poker
Flag Counter