Chuẩn đầu ra
NGÀNH TRUNG CẤP CÔNG TÁC XÃ HỘI

Chuẩn đầu ra ngành Trung cấp Công tác xã hội - năm 2020

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (CDR CTXH trung cap.doc)CDR CTXH trung cap.doc65 Kb
 
NGÀNH CAO ĐẲNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Chuẩn đầu ra ngành Cao đẳng Công tác xã hội - năm 2020

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (CDR Cong tac xa hoi CD.doc)CDR Cong tac xa hoi CD.doc71 Kb
 
NGÀNH TRUNG CẤP PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG

Chuẩn đầu ra năm 2020

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TC PL.doc)TC PL.doc20 Kb
 
NGÀNH TRUNG CẤP HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - NĂM 2020

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (HCVP.doc)HCVP.doc40 Kb
 
NGÀNH TRUNG CẤP VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TC VĂN THƯ HÀNH CHÍNH - NĂM 2020

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (TC VTHC.doc)TC VTHC.doc39 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 2
free pokerfree poker
Flag Counter