Lịch thi
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011- 2012- CĐ K48

LỚP: CĐ QTVP - K48

CA SÁNG: 7H30 - P9 - 308B

1. Ngày 02/7/2012: Nhập môn QTVP

2. Ngày 04/7/2012: Tiếng Anh 1

3. Ngày 06/7/2012: NV Văn thư

4. 10/7/2012: NLCB CN Mác Lên nin

5. Ngày 12/7/2012: Kỹ thuật soạn thảo văn bản

 
LỊCH THI KỲ 2, NĂM HỌC 2011- 2012 KHÔI TC K48

1. LỚP TC HCVT - K48A (P6 - 402B) CA CHIỀU 13H45'

- Ngày 02/7/2012: Ca 1: Tiếng Anh 2; Ca 2: Chính trị 2

- Ngày 03/7/2012: Pháp luật

- Ngày 04/7/2012, Nghiệp vụ văn thư

- Ngày 05/7/2012: QLNN trên 1 số lĩnh vực

- Thực hành, vấn đáp: Tin học; GD Quốc phòng

2. LỚP TC PHÁP LÝ - K48A (P10-203B) CA CHIỀU 13H45'

- Ngày 02/7/2012: Ca 1: Tiếng Anh 2; Ca 2: Chính trị 2

- Ngày 03/7/2012: Ca 1: Pháp luật; Ca 2: Logic

- Ngày 04/7/2012: Luật Hiến pháp

- Thực hành, vấn đáp: Tin học; GD Quốc phòng

3. LỚP TC QTVP - K48A (P14 - 307B) CA CHIỀU 13H45'

- Ngày 02/7/2012: Ca 1: Tiếng Anh 2; Ca 2: Chính trị 2

- Ngày 03/7/2012:  Ca 1: Pháp luật; Ca 2: Logic

- Ngày 04/7/2012: Nghiệp vụ văn thư

- Ngày 05/7/2012: Quản trị văn phòng

- Thực hành, vấn đáp: Tin học; GD Quốc phòng

 

 

 


free pokerfree poker
Flag Counter