Lịch thi
LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 - 2020

Khối Cao đẳng K55

 

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (LICH THI K55.pdf)LICH THI K55.pdf1916 Kb
 
KH TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP KHỐI TC K53B LIÊN KẾT

Ngày 02/4/2019, trường Cao đẳng Sơn La ban hành Kế hoạch số: 50/KH- CĐSL Kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho các khối lớp TCCN K53B đào tạo tại các huyện Mường La, Sông Mã, Mộc Châu, Phù Yên, Yên Châu, Bắc Yên năm 2019. Theo đó, Khoa Nội vụ quản lý 4 lớp: TC HCVT K53B Sông Mã, TC HCVT K53B Bắc Yên, TC HCVP K53B Mường La, TC Pháp luật K53B Mộc Châu

( Kế hoạch xem file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (KH THI TN.doc)KH THI TN.doc63 Kb
 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011- 2012- CĐ K48

LỚP: CĐ QTVP - K48

CA SÁNG: 7H30 - P9 - 308B

1. Ngày 02/7/2012: Nhập môn QTVP

2. Ngày 04/7/2012: Tiếng Anh 1

3. Ngày 06/7/2012: NV Văn thư

4. 10/7/2012: NLCB CN Mác Lên nin

5. Ngày 12/7/2012: Kỹ thuật soạn thảo văn bản

 
LỊCH THI KỲ 2, NĂM HỌC 2011- 2012 KHÔI TC K48

1. LỚP TC HCVT - K48A (P6 - 402B) CA CHIỀU 13H45'

- Ngày 02/7/2012: Ca 1: Tiếng Anh 2; Ca 2: Chính trị 2

- Ngày 03/7/2012: Pháp luật

- Ngày 04/7/2012, Nghiệp vụ văn thư

- Ngày 05/7/2012: QLNN trên 1 số lĩnh vực

- Thực hành, vấn đáp: Tin học; GD Quốc phòng

2. LỚP TC PHÁP LÝ - K48A (P10-203B) CA CHIỀU 13H45'

- Ngày 02/7/2012: Ca 1: Tiếng Anh 2; Ca 2: Chính trị 2

- Ngày 03/7/2012: Ca 1: Pháp luật; Ca 2: Logic

- Ngày 04/7/2012: Luật Hiến pháp

- Thực hành, vấn đáp: Tin học; GD Quốc phòng

3. LỚP TC QTVP - K48A (P14 - 307B) CA CHIỀU 13H45'

- Ngày 02/7/2012: Ca 1: Tiếng Anh 2; Ca 2: Chính trị 2

- Ngày 03/7/2012:  Ca 1: Pháp luật; Ca 2: Logic

- Ngày 04/7/2012: Nghiệp vụ văn thư

- Ngày 05/7/2012: Quản trị văn phòng

- Thực hành, vấn đáp: Tin học; GD Quốc phòng

 

 

 


free pokerfree poker
Flag Counter