Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NỘI VỤ - CÔNG TÁC XÃ HỘI

 
HỒ SƠ CÁ NHÂN

HỒ SƠ NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN THUỘC KHOA NỘI VỤ - CTXH

 

Họ và tên: Đào Thị Nhị

Chức vụ: Phó trưởng khoa, phụ trách khoa

Ngày sinh:

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Năm bắt đầu công tác:

Chuyên môn: Nhà nước và Pháp luật

Đề tài, công trình NCKH:

Điện thoại: 01689.505.599

Email: 

Họ và tên: Nguyễn Bá Duy

Chức vụ: Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn

Ngày sinh:

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Năm bắt đầu công tác:

Chuyên môn: Nhà nước và Pháp luật

Đề tài, công trình NCKH:

Điện thoại: 0966.596.939; 0963.723.163

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 

 

Họ và tên: Dương Thị Thế

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Công tác xã hội

Ngày sinh: 10/11/1984

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Năm bắt đầu công tác:

Chuyên môn: Giáo dục & phát triển cộng đồng

Đề tài, công trình NCKH:

Điện thoại: 0978666809

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đọc thêm...
 


free pokerfree poker
Flag Counter