Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NỘI VỤ

Cơ cấu tổ chức khoa Nội vụ, gồm:

1. Lãnh đạo khoa

2. 03 bộ môn trực thuộc Khoa:

- Bộ môn Quản trị văn phòng và Lưu trữ

- Bộ môn Nhà nước và Pháp luật

- Bộ môn Công tác xã hội

( Sơ đồ cơ cấu tổ chức xem file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (KHOA NV (1).doc)KHOA NV (1).doc69 Kb
 
HỒ SƠ NĂNG LỰC CÁ NHÂN

I. LÃNH ĐẠO KHOA

1. TRƯỞNG KHOA 

Họ và tên: Nguyễn Bá Duy
Chức vụ: trưởng khoa
Ngày sinh: 01/5/1986
Học  vị: Nghiên cứu sinh, chuyên ngành: Quản lý công
Năm bắt đầu công tác: 2009
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0966.596.939; 0963.723.163
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

 

 

 

II. CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC

1. Bộ môn Quản trị văn phòng và Lưu trữ


 

Họ và tên: Phạm Thu Trang
Chức vụ: GV
Ngày sinh: 02/6/1986
Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành: Cử nhân QTVP, thạc sĩ Luật
Năm bắt đầu công tác: 2010
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0973.636.955
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 

Họ và tên: Quàng Văn Bằng
Chức vụ: Trưởng BM
Ngày sinh: 03/4/1988
Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành: Lưu trữ học và Quản trị văn phòng
Năm bắt đầu công tác: 2011
Đề tài, công trình NCKH:

- Cấp trường: Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho sinh viên ngành QTVP phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Điện thoại: 0972.658.838
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Họ và tên: Lê Thị Huyền
Chức vụ: GV- Trợ lý khoa
Ngày sinh: 14/6/1988
Học vị: Cử nhân, chuyên ngành: Quản trị văn phòng
Năm bắt đầu công tác: 2012
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0976.582.079
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Bộ môn Nhà nước và Pháp luật

 

Họ và tên: Lò Thị Minh Hậu
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Ngày sinh: 01/10/1986
Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành: Luật học
Năm bắt đầu công tác: 2010
Chuyên môn: Nhà nước và Pháp luật
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0969.111.256
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 

Họ và tên: Nguyễn Trọng Chính
Chức vụ: GV
Ngày sinh: 09/9/1978
Học  vị: Thạc sĩ, chuyên ngành: Luật học
Năm bắt đầu công tác: 2009
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0982.784.514
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 

Họ và tên: Lèo Thị Hạnh
Chức vụ: GV
Ngày sinh: 22/02/1987
Học vị: Cử nhân, chuyên ngành: Quản lý nhà nước
Năm bắt đầu công tác: 2010
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0968.009.292
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 

Họ và tên: Bùi Thị Thu Hà
Chức vụ: GV
Ngày sinh: 13/3/1987
Học vị: Cử nhân, chuyên ngành: Quản lý nhà nước
Năm bắt đầu công tác: 2010
Chuyên môn: Nhà nước và Pháp luật
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0986.064.956
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 

Họ và tên: Đào Thị Bích Thu
Chức vụ: GV
Ngày sinh: 26/4/1987
Học vị: Cử nhân, chuyên ngành: Quản lý nhà nước
Năm bắt đầu công tác: 2009
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại:
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Quang

2. Ngày sinh: 07/10/1983

3. Liên lạc:

- Điện thoại:

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Hành chính học

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:  Năm 2013

7. Chức danh: GV

3. Bộ môn Công tác xã hội


 

Họ và tên: Ngô Thị Dung
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Ngày sinh: 31/12/1986
Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành: Tâm lý học
Năm bắt đầu công tác:
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0985.579.555
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 

 

Họ và tên: Dương Thị Thế
Chức vụ: GV
Ngày sinh: 10/11/1984
Học  vị: Thạc sĩ, chuyên ngành: Phát triển cộng đồng
Năm bắt đầu công tác:
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0978666809
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  

Họ và tên: Phạm Thị Hà
Chức vụ: GV
Ngày sinh: 02/9/1987
Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành: Giáo dục và Phát triển cộng đồng
Năm bắt đầu công tác: 2010
Emai: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
SĐT:  0977 946 885

 


 

Họ và tên: Nguyễn Thị Sánh
Chức vụ: GV
Ngày sinh: 18/11/1987
Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng
Năm bắt đầu công tác: 2010
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0982.518.825
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 

Họ và tên: Phùng Thu Hằng
Chức vụ: Cán bộ ISO
Ngày sinh:
Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành: Tâm lý học
Năm bắt đầu công tác:
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0984.854.954
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


 

Họ và tên: Mai Thị Quỳnh Hoa
Chức vụ: GV
Ngày sinh: 13/12/1986
Học vị: Thạc sĩ, chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng
Năm bắt đầu công tác: 2011
Đề tài, công trình NCKH:
Điện thoại: 0974.854.630
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


 

Họ và tên: Đào Thị Thu Trang
Chức vụ: GV
Ngày sinh: 1988
Học  vị: Cử nhân, Chuyên ngành: Quản trị nhân lực
Năm bắt đầu công tác: 2012
Liên lạc:
- SĐT: 0946 539 678
- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

2. Ngày sinh: 1990

3. Liên lạc:

- Điện thoại: 0973.079.115

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Học vị: Cử nhân

Chuyên ngành: Quản trị nhân lực

5. Học hàm: không

6. Năm tham gia giảng dạy:  Năm 2013

7. Chức danh: GV

8. Nghiệp vụ chuyên môn: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

9. Nghiệp vụ quản Lý kinh tế, Quản lý nhà nước: Không 10. Các công trình, đề tài, hướng nghiên cứu chính:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


free pokerfree poker
Flag Counter