Sự hình thành và phát triển
Tổng quan về sự hình thành và phát triển của khoa Nội vụ - CTXH

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính Việt Nam giai đoạn 2001-2010; qua khảo sát thực tế đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp Xã của tỉnh Sơn La. Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ CBCC của Tỉnh, ngày 01/9/2009, khoa Nội vụ - trường Cao đẳng Sơn La được thành lập theo Quyết định số 41 0/QĐ-CĐSL của Hiệu trưởng trường CĐ Sơn La.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Khoa Nội vụ - Công tác xã hội được thành lập theo Quyết định số 318/ QĐ-CĐSL về việc kiện toàn các đơn vị trực thuộc Trường cao đẳng Sơn La trên cở sở sát nhập Bộ môn Công tác xã hội của Khoa Lao động - Xã hội và Khoa Nội vụ.

Đến nay, Khoa đã trải qua 07 năm xây và trưởng thành, đội ngũ Giảng viên của Khoa đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, vượt qua nhiều khó khăn và gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ nhà trường giáo phó.

 
GIỚI THIỆU VỀ KHOA NỘI VỤ - CÔNG TÁC XÃ HỘI

Cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, đến nay Khoa Nội vụ - Công tác xã hội đã tăng số lượng giảng viên thuộc khoa lên 23 giảng viên (với 18 giảng viên thuộc thuộc khoa và 05 giảng viên làm việc tại các phòng ban) và hơn 500 HSSV. Đội ngũ giảng vên thuộc khoa có trình độ chuyên môn khác nhau, trong đó: 01 giảng viên đang tham gia Nghiên cứu sinh, 13 giảng viên trinhd độ thạc sĩ, 03 giảng viên đang theo học Cao học. 07 giảng viên trình độ cử nhân.

Hiện nay Khoa đào tạo 08 ngành ngành, nghề ở trình độ Trung cấp và cao đẳng: CĐ Quản trị văn phòng, TC Quản trị văn phòng, TC Hành chính Văn thư, TC Pháp lý, CĐ nghề Văn thư Hành chính, TC nghề Văn thư Hành chính, CĐ Công tác xã hội, CĐ nghề Công tác xã hội với hơn 500 HSSV đang theo học tại Khoa.

Hệ thống tổ chức của Khoa chia thành 02 cấp: cấp khoa và cấp bộ môn.

Về lãnh lãnh đạo cấp khoa gồm:

- Phụ trách khoa, Phó trưởng khoa: Ths. Đào Thị Nhị

Đọc thêm...
 


free pokerfree poker
Flag Counter