Sự hình thành và phát triển
Tổng quan về sự hình thành và phát triển của khoa Nội vụ

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách nền hành chính Việt Nam giai đoạn 2001-2010; qua khảo sát thực tế đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp Xã của tỉnh Sơn La. Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ CBCC của Tỉnh, ngày 01/9/2009, khoa Nội vụ - trường Cao đẳng Sơn La được thành lập theo Quyết định số 410/QĐ-CĐSL của Hiệu trưởng trường CĐ Sơn La.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Khoa Nội vụ - Công tác xã hội được thành lập theo Quyết định số 318/ QĐ-CĐSL về việc kiện toàn các đơn vị trực thuộc Trường cao đẳng Sơn La trên cở sở sát nhập Bộ môn Công tác xã hội của Khoa Lao động - Xã hội và Khoa Nội vụ.

Ngày 15 tháng 9 năm 2017, trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quyết định số: 525/QĐ- CĐSL Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La. Theo đó, Khoa Nội vụ được thành lập gồm 3 bộ môn trực thuộc. Đó là: Bộ môn Nhà nước và Pháp luật, bộ môn Công tác xã hội, bộ môn Quản trị văn phòng và Lưu trữ.

Đến nay, Khoa đã trải qua 9 năm xây và trưởng thành, đội ngũ Giảng viên của Khoa đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, vượt qua nhiều khó khăn và gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ nhà trường giáo phó.

 
GIỚI THIỆU VỀ KHOA NỘI VỤ

Cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, đến nay Khoa Nội vụ  đã tăng số lượng giảng viên thuộc khoa lên 22 giảng viên (với 17 giảng viên thuộc thuộc khoa và 05 giảng viên làm việc tại các phòng ban) và gần 500 HSSV. Đội ngũ giảng vên thuộc khoa có trình độ chuyên môn khác nhau, trong đó: 01 giảng viên đang tham gia Nghiên cứu sinh, 15 giảng viên trình độ thạc sĩ, 06 giảng viên trình độ cử nhân.

Hiện nay Khoa đào tạo 08 ngành, nghề ở trình độ Trung cấp và cao đẳng: CĐ Quản trị văn phòng, TC Hành chính văn phòng, TC Hành chính Văn thư, TC Pháp luật, CĐ Văn thư Hành chính, TC Văn thư Hành chính, CĐ Công tác xã hội, TC Công tác xã hội với gần 500 HSSV đang theo học tại Khoa.

Hệ thống tổ chức của Khoa chia thành 02 cấp: cấp khoa và cấp bộ môn.

Về lãnh lãnh đạo cấp khoa gồm:

 

- Phụ trách khoa, Phó trưởng khoa: NCS. Nguyễn Bá Duy

Đọc thêm...
 


free pokerfree poker
Flag Counter