NGÀNH HCVT

1. Giới thiệu

Học ngành Hành chính – văn thư, bạn không chỉ được được trang bị các kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn mà còn được trang bị các kĩ năng mềm để thích ứng với công việc tại các môi trường làm việc khác nhau.

 

- Đảm trách công việc liên quan đến quản lý, tổ chức, văn thư tại :Cơ quan Đảng,Cơ quan quyền lực nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước, Cơ quan thực hiện quyền tư pháp, Đơn vị sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.

 

- Làm việc tại các sở khác như: Doanh nghiệp tư nhân, công ty THNN, công ty cổ phần..

- Làm việc tại các , Tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác trong và ngoài tỉnh.

Bạn muốn trở thành những người như vậy? Hãy trở thành học sinh sinh viên chuyên ngành Hành chính – văn thư thuộc Khoa Nội vụ của chúng tôi.

Khi theo học ngành Hành chính – văn thư, bạn sẽ được trang bị các kiến thức và kĩ năng về: giải thích, phổ biến các văn bản pháp luật, chính sách của Đảng về hành chính nhà nước; soạn thảo văn bản hành chính ; tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, bóc bì, đóng dấu đến, ghi số, ngày đến, đăng ký văn bản đến bằng máy vi tính và bằng sổ, chuyển giao văn bản đến; vận dụng sử dụng Internet, sử dụng các chương trình ứng dụng khác, tra cứu văn bản … Bên cạnh đó, bạn còn được trang bị các kĩ năng mềm để thích ứng với công việc tại các môi trường làm việc khác nhau như: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tham mưu, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng tổ chức sự kiện, kĩ năng thu thập và xử lí thông tin…

2. Cơ hội nghề nghiệp

Đảm trách công việc liên quan đến quản lý, tổ chức, văn thư tại :Cơ quan Đảng,Cơ quan quyền lực nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước, Cơ quan thực hiện quyền tư pháp, Đơn vị sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Làm việc tại các sở khác như: Doanh nghiệp tư nhân, công ty THNN, công ty cổ phần..

- Làm việc tại các , Tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác trong và ngoài tỉnh.

Các đơn vị tuyển dụng:

Văn phòng các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị xã hội, các Doanh nghiệp…

Triển vọng phát triển nghề nghiệp:

Có cơ hội thuận lợi để thăng tiến trong sự nghiệp với các chức vụ lãnh đạo trong văn phòng.


 
free pokerfree poker
Flag Counter