TUYỂN SINH NGÀNH PHÁP LUẬT

Hình thức: XÉT TUYỂN KHỐI C (Văn, Sử, Địa)

Hệ: Trung cấp chuyên nghiệp

Mã tuyển sinh: 57

Chỉ tiêu: 80

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Nhà nước và pháp luật - Khoa Nội vụ

 
free pokerfree poker
Flag Counter