TUYỂN NGÀNH HÀNH CHÍNH - VĂN THƯ

Hình thức: XÉT TUYỂN KHỐI C( Văn, Sử, Địa)

Hệ: Trung cấp chuyên nghiệp

Mã tuyển sinh: 58

Chỉ tiêu: 50

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương

Đơn vị đào tạo: Bộ môn Nhà nước và Pháp luật- Khoa Nội vụ

 
free pokerfree poker
Flag Counter