THÔNG TIN TRAO ĐỔI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC

CHỦ NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP, QUẢN LÝ HỌC SINH SINH VIÊN

KHOA NỘI VỤ

ThS.Kim Thị Huyền Trang

Trong những năm qua, công tác chủ nhiệm, CVHT và QL HSSV đã được tập thể lãnh đạo và giảng viên trong khoa NV quan tâm triển khai thực hiện và thu được những thành tích nhất định.

Nhiều CVHT của khoa được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; điểm đánh giá GVCN luôn đạt từ 80 điểm trở lên; nhiều CVHT, GVCN được nêu gương xuất sắc trong các báo cáo tổng kết công tác CVHT và GVCN do phòng Đào tạo báo cáo; số lượt vi phạm nội quy, quy chế của HSSV tương đối thấp, chủ yếu là do không nộp học phí đúng quy định của nhà trường. Tuy nhiên, do số lượng giờ giảng dạy của khoa tương đối nhiều, một số giảng viên thường xuyên phải đi dạy huyện trong thời gian dài, đội ngũ CVHT-GVCN có sự thay đổi hàng năm (do nhiều GV chưa thực sự làm tốt vai trò của mình)…nên cũng có ảnh hưởng đến quá trình theo dõi liên tục HSSV. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát đội ngũ CVHT, GVCN và  HSSV nội ngoại trú cũng còn những hạn chế nhất định, đôi khi hoạt động kiểm tra này còn mang tính hình thức, nể nang. Đặc biệt, HSSV vẫn còn quá ỷ lại, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào GVCN, CVHT, chưa chủ động báo cáo với GVCN, CVHT những thay đổi hoặc bất thường trong quá trình học tập và rèn luyện của mình.

Trước thực trạng nói trên, tâp thể CBGV và HSSV khoa NV cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác công tác chủ nhiệm, CVHT và QLHSSV, cụ thể như sau:

* Về phía lãnh đạo nhà trường và các phòng, ban, Đoàn thể có liên quan trong nhà trường:

Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện Sổ tay CVHT và GVCN, trong đó có thể bổ sung hệ thống câu hỏi thường gặp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này để những CVHT mới nhanh chóng nắm bắt được công việc.

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kì hàng tháng về tình hình vi phạm nội quy, quy chế, nợ học phí, quỹ… của HSSV. Hạn chế tối đa việc trừ điểm GVCN trước khi có thống kê HSSV vi phạm.

* Về phía lãnh đạo khoa và các hội đồng CVHT, GVCN cấp khoa:

Xây dựng chi tiết kế hoạch CVHT và GVCN, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát GVCN,CVHT và HSSV. Phối hợp với CVHT, GVCN thực hiện rà soát định kỳ tiến độ học tập của HSSV, bố trí một số đợt kiểm tra HSSV theo báo cáo thống kê HSSV ngoại trú.

Lựa chọn và phân công GVCN-CVTH có kinh nghiệm, nhiệt tình có thể  theo sát lớp trong suốt quá trình học. Hạn chế thay đổi GVCN- CVHT nhằm giảm thiểu được sự xáo trộn, thay đổi dẫn đến ảnh hưởng đến việc quản lý HSSV do thay GVCN- CVHT trong quá trình học.

* Về phía GVCN, CVHT:

Nắm vững hệ thống quy định, quy chế của Nhà trường có liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của HSSV như: quy chế đào tạo; chế độ học bổng, học phí; nội quy nội trú; chương trình đào tạo; kế hoạch năm học…để đảm bảo chế độ báo cáo định kì, giải đáp được tối đa các thắc mắc của HSSV, giải quyết được công việc theo đúng các thủ tục quy trình đã có.

Tăng cường sự hỗ trợ và hợp tác giữa các GCN, CVHT; trao đổi phương pháp làm việc khoa học, kinh nghiệm xử lý các vấn đề  phát sinh của HSSV.

Lựa chọn và xây dựng đội ngũ cán bộ lớp tự quản có uy tín, có trách nhiệm, có năng lực, bản lĩnh. Tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt lớp định kỳ, đôn đốc HSSV trong lớp thực hiện đúng các nội quy, quy chế. Đảm bảo công bằng trong việc khen thưởng, kỷ luật HSSV, khuyến khích các em tham gia các hoạt động thiện nguyện, chung tay xây dựng môi trường học đường trong sạch.

 

 

 
free pokerfree poker
Flag Counter