KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CVHT VÀ GVCN NĂM HỌC 2018 - 2019

Thực hiện Kế hoạch số: 38/KH - CĐSL ngày 05/3/2019 của Trường Cao đẳng Sơn La Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động CVHT và GVCN năm học 2018- 2019. Đúng 15H00' ngày 19/3/2019, tại Văn phòng Khoa Nội vụ Đoàn kiểm tra  đã tiến hành kiểm tra hoạt động CVHT - GVCN của Khoa Nội vụ năm học 2018 - 2019. Đoàn kiểm tra gồm:

- Tổ trưởng: Bà Giang Thị Quỳnh Châu, Trưởng khoa đào tạo giáo viên Tiểu học - Mầm non, Ủy viên Hội đồng CVHT-GVCN trường.

- Thư ký: Ông Phạm Xuân Thu, Trưởng khoa Giáo dục đại cương, Ủy viên Hội đồng CVHT-GVCN trường.

- Các uỷ viên:

+ Ông Nguyễn Bá Duy - Chủ tịch Hội đồng CVHT-GVCN khoa ;

+ Ông Quàng Văn Bằng -Thư ký Hội đồng CVHT-GVCN khoa ;

+ Các giảng viên là CVHT các lớp thuộc Khoa.

(Hình ảnh quang cảnh buổi kiểm tra)

 

 

 

 

 

 

 
free pokerfree poker
Flag Counter