Phân biệt về thể thức, kỹ thuật trình bày giữa văn bản của Đảng và văn bản quản lý Nhà nước

Tác giả:

GV Nguyễn Bá Duy – Phụ trách khoa Nội vụ

 

SV Lò Văn Quy - Lớp CĐQTVP K53

Trong hoạt động giao tiếp, văn bản là một trong những phương tiện quan trọng nhằm ghi lại và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ, nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội sao cho phù hợp với pháp luật hiện hành. Văn bản được hình thành trong nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Trong hoạt động lãnh đạo và quản lý của Đảng và nhà nước, văn bản là phương tiện thông tin cơ bản để ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lý, là hình thức cụ thể hóa pháp luật và điều chỉnh các mối quan hệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Vì vây, công tác soạn thảo văn bản là một mảng không thể thiếu trong hoạt động lãnh đạo, quản lý.

( Xem file đính kèm bản hoàn chỉnh)

 

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (phan-biet-ve-the-thuc-dang-web.doc)phan-biet-ve-the-thuc-dang-web.doc63 Kb
 
free pokerfree poker
Flag Counter