GIỚI THIỆU VỀ KHOA NỘI VỤ

Cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, đến nay Khoa Nội vụ  đã tăng số lượng giảng viên thuộc khoa lên 22 giảng viên (với 20 giảng viên thuộc thuộc khoa và 02 giảng viên làm việc tại các phòng ban) và gần 300 HSSV. Đội ngũ giảng vên thuộc khoa có trình độ chuyên môn khác nhau, trong đó: 01 giảng viên đang tham gia Nghiên cứu sinh, 13 giảng viên trình độ thạc sĩ, 08 giảng viên trình độ cử nhân.

Thực hiện Quyết định số 691/QĐ- CĐSL ngày 26/12/2019 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc phê duyệt danh mục ngành nghề và chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2020, Khoa Nội vụ được tổ chức đào tạo 05 ngành, nghề ở trình độ Trung cấp và cao đẳng: CĐ Quản trị văn phòng, CĐ Văn thư Hành chính, CĐ Công tác xã hội, TC Hành chính văn phòng, TC Pháp luật.

Hệ thống tổ chức của Khoa chia thành 02 cấp: cấp khoa và cấp bộ môn.

Về lãnh lãnh đạo cấp khoa gồm:

- Trưởng khoa: NCS. Nguyễn Bá Duy

- Phó trưởng khoa: Thạc sĩ Nguyễn Đăng Dưỡng

Đọc thêm...
 


Trang 12 trong tổng số 12
free pokerfree poker

Tin tức

Nghiên cứu khoa học

Góc sinh viên

Liên chi Đoàn - Hội

Đang trực tuyến

Hiện có 50 khách Trực tuyến
Flag Counter