GIỚI THIỆU VỀ KHOA NỘI VỤ

Cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, đến nay Khoa Nội vụ  đã tăng số lượng giảng viên thuộc khoa lên 22 giảng viên (với 17 giảng viên thuộc thuộc khoa và 05 giảng viên làm việc tại các phòng ban) và gần 500 HSSV. Đội ngũ giảng vên thuộc khoa có trình độ chuyên môn khác nhau, trong đó: 01 giảng viên đang tham gia Nghiên cứu sinh, 15 giảng viên trình độ thạc sĩ, 06 giảng viên trình độ cử nhân.

Hiện nay Khoa đào tạo 08 ngành, nghề ở trình độ Trung cấp và cao đẳng: CĐ Quản trị văn phòng, TC Hành chính văn phòng, TC Hành chính Văn thư, TC Pháp luật, CĐ Văn thư Hành chính, TC Văn thư Hành chính, CĐ Công tác xã hội, TC Công tác xã hội với gần 500 HSSV đang theo học tại Khoa.

Hệ thống tổ chức của Khoa chia thành 02 cấp: cấp khoa và cấp bộ môn.

Về lãnh lãnh đạo cấp khoa gồm:

 

- Phụ trách khoa, Phó trưởng khoa: NCS. Nguyễn Bá Duy

Đọc thêm...
 


Trang 9 trong tổng số 9
free pokerfree poker

Tin tức

Nghiên cứu khoa học

Góc sinh viên

Liên chi Đoàn - Hội

Đang trực tuyến

Hiện có 38 khách Trực tuyến
Flag Counter