THÔNG TIN TUYỂN SINH

1- Đối với cao đẳng chuyên nghiệp

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;

- Phương thức tuyển sinh:

+ Thi tuyển theo kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức;

+ Xét tuyển các nguyện vọng bổ sung theo kết quả đề thi 3 chung mà thí sinh đăng ký;

+ Xét tuyển đối với các đối tượng thuộc diện 30a.

Đọc thêm...
 
GIỚI THIỆU VỀ KHOA NỘI VỤ - CÔNG TÁC XÃ HỘI

Cùng với sự phát triển chung của Nhà trường, đến nay Khoa Nội vụ - Công tác xã hội đã tăng số lượng giảng viên thuộc khoa lên 23 giảng viên (với 18 giảng viên thuộc thuộc khoa và 05 giảng viên làm việc tại các phòng ban) và hơn 500 HSSV. Đội ngũ giảng vên thuộc khoa có trình độ chuyên môn khác nhau, trong đó: 01 giảng viên đang tham gia Nghiên cứu sinh, 13 giảng viên trinhd độ thạc sĩ, 03 giảng viên đang theo học Cao học. 07 giảng viên trình độ cử nhân.

Hiện nay Khoa đào tạo 08 ngành ngành, nghề ở trình độ Trung cấp và cao đẳng: CĐ Quản trị văn phòng, TC Quản trị văn phòng, TC Hành chính Văn thư, TC Pháp lý, CĐ nghề Văn thư Hành chính, TC nghề Văn thư Hành chính, CĐ Công tác xã hội, CĐ nghề Công tác xã hội với hơn 500 HSSV đang theo học tại Khoa.

Hệ thống tổ chức của Khoa chia thành 02 cấp: cấp khoa và cấp bộ môn.

Về lãnh lãnh đạo cấp khoa gồm:

- Phụ trách khoa, Phó trưởng khoa: Ths. Đào Thị Nhị

Đọc thêm...
 


Trang 8 trong tổng số 8
free pokerfree poker

Tin tức

Nghiên cứu khoa học

Góc sinh viên

Liên chi Đoàn - Hội

Đang trực tuyến

Hiện có 3 khách Trực tuyến
Flag Counter