Bộ môn Khoa học cây trồng
BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG

NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Sản xuất nông nghiệp hiện nay vẫn giữ vai trò quan trọng, hơn 70% dân số Việt Nam sống ở nông thôn và gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp. Do tác động của biến đổi khí hậu ngày càng sâu sắc, đất canh tác bị thu hẹp dần và dịch bệnh ngày càng phức tạp. Vì vậy, ngành Khoa học cây trồng vẫn giữ vai trò quan trọng và ngày càng phát triển.

Hiện tại, chúng ta đang từng bước tiến tới một nền nông nghiệp an toàn, bền vững và thân thiện môi trường. Do đó, chúng ta đang cần nhiều lao động có trình độ trong lĩnh vực trồng trọt để có thể đưa nền nông nghiệp nước nhà đi lên một tầm cao mới.

Không như những ngành khác đòi hỏi người học phải có những năng khiếu, tố chất đặc thù mới có thể theo học, ngành Khoa học cây trồng chỉ đòi hỏi người học có tinh thần học tập tốt và yêu thích lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mà cụ thể là trồng trọt - là có thể theo học. Chính sự yêu thích sẽ giúp sinh viên vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập và làm việc sau khi tốt nghiệp, cũng như vượt qua quan niệm xã hội cho đây là ngành “chân lấm tay bùn” không cần có trình độ cũng làm tốt.

Ngành Khoa học cây trồng, trước kia gọi là ngành Trồng trọt. Ngành học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về giống, kỹ thuật canh tác, đất - phân bón và bảo vệ thực vật một cách khoa học và hiện đại. Qua đó, sinh viên có thể:

- Áp dụng những kiến thức về khoa học cây trồng trong sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, an toàn và bền vững.

- Chọn và nhân giống cây trồng cho năng suất cao và thích nghi với điều kiện sản xuất của địa phương;

- Canh tác cây trồng đạt năng suất - chất lượng và hiệu quả; khai thác và sử dụng đất, nguồn nước một cách hiệu quả;

- Có khả năng quy hoạch và phát triển ngành trồng trọt theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu.

* Mô tả công việc chính

- Là cán bộ kỹ thuật, chuyên gia, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực trồng trọt

* Vị trí làm việc

- Các cơ quan quản lý liên quan đến nông nghiệp như: các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm khuyến nông, Trung tâm giống cây trồng, Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông, Chi cục BVTV, Trạm BVTV…; các doanh nghiệp có liên quan đến nông nghiệp.

­­- Các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến nông nghiệp

- Cơ sở giáo dục và đào tạo: Các trường đại học, cao đẳng, trường THCN...

- Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp


TỔ CHỨC NHÂN SỰ BỘ MÔN

TT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ liên hệ

1

Ths. Dương Thị Thanh Nga

Trưởng bộ môn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0987434981

2

Ths. Bùi Thị Ánh

Phó bộ môn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 01277.699.955

3

Ths. Vũ Minh Toàn

Trưởng Trạm Nông Lâm Công nghệ cao

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0966.182.926

4

Ths. Nguyễn Thị Thanh

Giảng viên

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0977.918.196

5

Ths. Vũ Thị Ngọc Ánh

Giảng viên

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0982.108.255

6

Ths. Lê Thị Hoa

Giảng viên

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 0987.117.173

7

Ths. Quàng Thị Vân Thảo

Giảng viên

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 01685.997.887

8

KS. Phạm Thị Mơ

Giảng viên

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 01227.322.598

9

KS. Phan Thị Gấm

Giảng viên

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

ĐT: 01662.858.599

 

 


free pokerfree poker
Flag Counter